Kort historisk oversikt

Les også en artikkel om menigheten i serien "Våre menigheter".


Den 6. januar 1899 kjøpte Det Apostoliske Vikariat et mindre trehus i Cappelens gate i Drammen som passende kunne innredes til prestebolig, etter at man allerede hadde sikret seg nabotomten og der påbegynt oppførelsen av en kirke. Den lille kirkebygningen, som fikk navnet St. Laurentius kirke, ble oppført etter omtrent de samme tegninger som kirkene i Fredrikstad og Stavanger, idet det her også var arkitekt Sverre som ledet bygget. Den 19. november 1899 fant den høytidelige vigsling sted ved biskop Fallize som samtidig innsatte pastor Heinrich Wüller som stedets første sogneprest.


Sogneprester

(og tilsvarende)

1899–1903
Heinrich Wüller
1903–1907
Johannes Schulte
1907–1908
Franz Josef Recktenwald
1908–1912
Marcellus Swietlik
1912–1923
Wenceslaus Möllenbeck
1923–1929
Andreas Alex Dietrich
1929–1932
Marcellus Swietlik
1932
Gustav R.V. Gorissen
1932–1937
August Jean-Marie Rottier
1937
Gustave de Paepe S.M.
1937–1972
Eugene Laudy
1972–1980
Joseph Sarosi S.J.
1980–1982
Arne D. Fjeld O.P.
1982–1986
Michel Beckers
1986–1987
Joseph Sarosi S.J.
1987
Michel Beckers
1987–1988
Olav Müller SS.CC.
1988–1996
Stanislaw Papciak SS.CC.
1996–2012
Janusz Fura SS.CC.
2012–2017
Johannes Vu Manh Hung
2017–
Paulus Pham huu Y

Kapellaner

 

1987–1993
Janusz Fura SS.CC.
2013–2017
Stanisław Chomicz OFM
2017–2019
Zygmunt Majcher OFM
2020–
Adam Wróblewski C.PP.S

Diakoner

 

2017–
Mang Van Le
av Webmaster publisert 19.08.2006, sist endret 25.05.2021 - 15:28