Den katolske kirkes katekisme

Noter til tredje hoveddel

1
St. Leo den store, Sermones, 21, 2-3.
2
jfr. Joh 8, 29.
3
jfr. Matt 6, 6.
4
jfr. Rom 6, 5.
5
jfr. Kol 2, 12.
6
jfr. Joh 15, 5.
7
jfr. Joh 13, 12-16.
8
jfr. 1 Kor 6, 19.
9
jfr. Gal 4, 6.
10
jfr. Gal 5, 25.
11
jfr. Deut 30, 15-20.
12
Didaké 1, 1.
13
jfr. CT 29.
14
St. Johannes Eudes, Tractatus de admirabili corde Iesu, 1, 5.
15
jfr. Luk 15, 11-31.
16
GS 22.
17
jfr. 2 Kor 4, 4.
18
jfr. GS 22.
19
GS 14.
20
GS 24 § 3.
21
GS 15 § 2.
22
GS 17.
23
GS 16.
24
GS 13 § 1.
25
GS 13 § 2.
26
GS 22 § 1.
27
GS 15 § 2.
28
GS 17.
29
GS 16.
30
St. Augustin, De moribus ecclesiæ catholicæ, 1, 3, 4.
31
St. Augustin, Confessiones, 10, 29.
32
St. Thomas Aquinas, Expositio in symbolum apostolicum, 1.
33
jfr. Matt 4, 17.
34
jfr. 1 Joh 3, 2; 1 Kor 13, 12.
35
jfr. Matt 25, 21. 23.
36
St. Augustin, De civitate Dei, 22, 30.
37
jfr. Joh 17, 3.
38
jfr. Rom 8, 18.
39
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 20, 5.
40
John Henry Newman, Discourses to mixed congregations, 5 (om hellighet).
41
jfr. lignelsen om såmannen: Matt 13, 3-23.
42
GS 17.
43
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 4, 3.
44
jfr. Rom 6, 17.
45
jfr. Gen 4, 10.
46
jfr. 2 Sam 12, 7-15.
47
jfr. DH 2.
48
jfr. DH 7.
49
Troskongregasjonen, instruksjonen "Libertatis conscientia", 13.
50
MR, kirkebønn for 32. søndag.
51
jfr. GS 17 § 1.
52
jfr. Matt 6, 2-4.
53
St. Thomas Aquinas, Collationes in decem præceptis, 6.
54
jfr. Mark 7, 21.
55
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 26, 4.
56
jfr. St. Augustin, De Trinitate, 8, 3, 4.
57
St. Augustin, De civitate Dei, 14, 7.
58
St. Thomas Aqunias, Summa theologica, 1-2, 24, 1.
59
jfr. St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 24, 3.
60
GS 16.
61
jfr. Rom 2, 14-16.
62
jfr. Rom 1, 32.
63
John Henry Newman, Brev til hertugen av Norfolk, 5.
64
St. Augustin, In epistulam Joannis ad Parthos tractatus, 8, 9.
65
DH 3.
66
jfr. DH 14.
67
jfr. Luk 6, 31; Tob 4, 15.
68
GS 16.
69
jfr. 1 Tim 3, 9; 1 Tim 1, 3; 1 Pet 3, 21; Apg 24, 16.
70
GS 16.
71
GS 16.
72
St Gregor av Nyssa, Orationes de beatitudinibus, 1.
73
Summa theologica, 2-2, 47, 2.
74
jfr. 37, 27-31.
75
St. Augustin, De moribus ecclesiæ catholicæ, 1, 25, 46.
76
jfr. 2 Pet 1, 4.
77
jfr. 1 Kor 13, 13.
78
DV 5.
79
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1545.
80
LG 42; jfr. DH 14.
81
jfr. Gen 17, 4-8; 22, 1-18.
82
jfr. Rom 8, 28-30.
83
jfr. Matt 7, 21.
84
jfr. Matt 10, 22; jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1541.
85
Sta. Teresia av Jesus, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3.
86
jfr. Joh 13, 34.
87
jfr. Matt 22, 40; Rom 13, 8-10.
88
jfr. Luk 10, 27-37.
89
jfr. Mark 9, 37.
90
jfr. Matt 25, 40. 45.
91
St. Basilios, Regulæ fusius tractatæ, prologen, 3.
92
St. Augustin, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 10, 4.
93
jfr. Jes 11, 1-2.
94
jfr. 1 Kor 13, 13.
95
jfr. 1. Kor 13,13.
96
St. Augustin, Sermones, 169, 11,13.
97
DeV 31.
98
St. Augustin, Contra Faustum manichæum, 22; PL 42, 41; St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 71, 6.
99
St. Augustin, De civitate Dei, 14, 28.
100
jfr. Fil 2, 6-9.
101
jfr. Joh 14, 30.
102
jfr. Rom 1, 28-32; 1 Kor 6, 9-10; Ef 5, 3-5; Kol 3, 5-8; 1 Tim 1, 9-10; 2 Tim 3, 2-5.
103
jfr. 1 Joh 5, 16-17.
104
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 88, 2.
105
RP 17.
106
jfr. Mark 3, 5-6.
107
RP 17.
108
St. Augustin, In epistulam Joannis ad Parthos tractatus, 1, 6.
109
jfr. Mark 3, 29; Luk 12, 10.
110
jfr. DeV 46.
111
Moralia in Iob, 31, 45.
112
jfr. Gen 4, 10.
113
jfr. Gen 18, 20; 19, 13.
114
jfr. Ex 3, 7-10.
115
jfr. Ex 22, 20-22.
116
jfr. Deut 24, 14-15; Jak 5, 4.
117
jfr. RP 16.
118
St. Augustin, Contra Faustum manichæum, 22.
119
jfr. GS 24 § 3.
120
jfr. GS 25 § 1.
121
jfr. Luk 19, 13. 15.
122
GS 25 § 1.
123
MM 60.
124
jfr. GS 25 § 2; CA 12.
125
CA 48; jfr. Pius 11., encyklikaen "Quadragesimo anno".
126
CA 36.
127
PT 35.
128
jfr. CA 41.
129
jfr. Pius 12., tale den 1. juni 1941.
130
jfr. LG 36.
131
CA 25.
132
GS 25 § 1.
133
jfr. CA 3.
134
PT 46.
135
jfr. Leo 13., encyklikaen "Immortale Dei"; enc. "Diuturnum illud".
136
jfr. 1 Pet 2, 13-17.
137
jfr. allerede 1 Tim 2, 1-2.
138
GS 74 § 3.
139
GS 74 § 2.
140
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 93, 3, ad 2.
141
PT 51.
142
CA 44.
143
Barnabasbrevet, 4, 10.
144
GS 26 § 1; jfr. GS 74 § 1.
145
GS 26 § 2.
146
jfr. GS 26 § 2.
147
GS 84 § 2.
148
GS 26 § 3.
149
jfr. CA 43.
150
GS 31 § 3.
151
jfr. GS 30 § 1.
152
GS 31 § 3.
153
GS 74 § 3.
154
GS 26 § 1.
155
SRS 47.
156
jfr. PT 65.
157
GS 27 § 1.
158
jfr. Matt 5, 43-44.
159
GS 29 § 2.
160
jfr. GS 29 § 2.
161
jfr. Matt 25, 14-30; Luk 19, 11-27.
162
Sta. Katarina fra Siena, Dialogi, 1, 7.
163
GS 29 § 3.
164
Pius 12., encyklikaen "Summi pontificatus".
165
Pius 12., tale den 1. juni 1941.
166
Leo 13. encyklikaen "Libertas præstantissimum"; sitat fra Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 90, 1.
167
Tertullian, Adversus Marcionem, 2, 4, 5.
168
Leo 13., enc. "Libertas præstantissimum".
169
GS 89 § 1.
170
St. Augustin, De Trinitate, 14, 15, 21.
171
St. Thomas Aquinas, Collationes in decem præceptis, 1.
172
Cicero, Republikken, 3, 22, 33.
173
jfr. GS 10.
174
St. Augustin, Confessiones, 2, 4, 9.
175
Pius 12., encyklikaen "Humani generis": DS 3876.
176
St, Augustin, Enarratio in Psalmos, 57, 1.
177
jfr. Rom 7, 12
178
jfr. Rom 7, 14.
179
jfr. Rom 7, 16.
180
jfr. Gal 3, 24.
181
jfr. Rom 7.
182
St. Ireneus, Advsersus hæreses, 4, 15, 1.
183
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 107, 1, ad 2.
184
jfr. Jer 31, 31-34.
185
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 1, 1.
186
jfr. Matt 5, 17-19.
187
jfr. Matt 15, 18-19.
188
jfr. Matt 5, 48.
189
jfr. Matt 5, 44.
190
jfr. Matt 6, 1-6; 16-18.
191
Matt 6, 9-13.
192
jfr. Matt 7, 13-14.
193
jfr. Matt 7, 21-27.
194
jfr. Luk 6, 31.
195
jfr. Joh 15, 12.
196
jfr. Rom 14; 1 Kor 5-10.
197
jfr. Jak 1, 25; 2, 12.
198
jfr. Gal 4, 1-7. 21- 31; Rom 8, 15.
199
jfr. St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 184, 3.
200
St. Frans av Sales, Traité de l'amour de Dieu, 8, 6.
201
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1-2, 90, 4.
202
jfr. Rom 10, 4.
203
LG 42.
204
jfr. Rom 6, 3-4.
205
jfr. 1 Kor 12.
206
jfr. Joh 15, 1-4.
207
Epistulæ ad Serapionem, 1, 24.
208
Tridentinerkonsilet: DS 1529.
209
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1529.
210
Tridentinerkonsilet: DS 1525.
211
In evangelium Joannis tractatus, 72, 3.
212
jfr. Joh 1, 12-18.
213
jfr. Rom 8, 14-17.
214
jfr. 2 Pet 1, 3-4.
215
jfr. Joh 17, 3.
216
jfr. 1 Kor 2, 7-9.
217
jfr. Joh 4, 14; 7, 38-39.
218
St. Augustin, De gratia et libero arbitrio, 17.
219
St. Augustin, De natura et gratia, 31.
220
St. Augustin, Confessiones, 13, 36, 51.
221
jfr. LG 12.
222
jfr. 1 Kor 12.
223
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1533-1534.
224
Jeanne d'Arc, Rettsprotokollen.
225
MR, Helgenprefasjon, med sitat fra "Doctor gratiæ", St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 102, 7.
226
Tridentinerkonsilet: DS 1546.
227
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1548.
228
St. Augustin, Sermones, 298, 4-5.
229
Sta. Therese av Jesusbarnet, Overgivelse til den miskunnsrike kjærlighet.
230
LG 40.
231
LG 40.
232
jfr. 2 Tim 4.
233
St. Gregor av Nyssa, Homiliæ in Canticum, 8.
234
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1576.
235
LG 40.
236
St. Gregor av Nyssa, De vita Mosis.
237
jfr. Rom 12, 1.
238
LG 17.
239
CIC, canon 747.
240
LG 25.
241
jfr. LG 25.
242
CDF, erklæringen "Mysterium Ecclesiæ", 3.
243
jfr. DH 14.
244
jfr. CIC, canon 213.
245
jfr. 1 Kor 2, 10-15.
246
jfr. Rom 12, 8. 11.
247
jfr. CIC, canones 1246-1248; CCEO, canon 880.3, 881.1.,2.,4.
248
jfr. CIC, canon 989; CCEO, canon 719.
249
jfr. CIC, canon 920; CCEO, canones 708; 881, 3.
250
jfr. CIC, canones 1249-1251; CCEO, canon 882.
251
jfr. CIC, canon 222; CCEO, canon 25; videre kan bispekonferansene fastsette andre kirkebud for sine egne områder (jfr. CIC, canon 455).
252
jfr. CIC, canon 222.
253
AA 6.
254
jfr. Ef 1, 22.
255
jfr. LG 39.
256
MR, prefasjon for Kristi kongefest.
257
jfr. Matt 5, 17.
258
jfr. Matt 19, 6-12. 21. 23-29.
259
jfr. Matt 5, 46-47.
260
jfr. Deut 6, 5; Lev 19, 18.
261
jfr. Deut 31, 9. 24.
262
jfr. Ex 20, 1-17.
263
jfr. Deut 5, 6-22.
264
jfr. f. eks. Hos 4, 2; Jer 7, 9; Esek 18, 5-9.
265
jfr. Ex 19.
266
jfr. Ex 24.
267
Origenes, Homiliæ in Exdum, 8, 1.
268
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 16, 3-4.
269
St. Augustin, Sermones, 33, 2, 2.
270
jfr. DS 1569-1570.
271
LG 24.
272
jfr. Jak 2, 10-11.
273
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 15, 1.
274
St. Bonaventura, In libros sententiarum, 4, 37, 1, 3.
275
jfr. Jak 2, 10-11.
276
jfr. Luk 10, 27: "med all din kraft".
277
jfr. Deut 5, 6-9.
278
jfr. Deut 5, 6-9.
279
St. Justin, Dialogus cum Tryphone Judæo, 11, 1.
280
Catechismus Romanus, 3, 2, 4.
281
jfr. Rom 1, 18-32.
282
CIC, canon 751.
283
jfr. Deut 6, 4-5.
284
jfr. Luk 1, 46-49.
285
St. Augustin, De civitate Dei, 10, 6.
286
jfr. Am 5, 21-25.
287
jfr. Jes 1, 10-20.
288
jfr. Hos 6, 6.
289
jfr. Hebr 9, 13-14.
290
CIC, canon 1191 § 1.
291
jfr. Apg 18, 18; 21, 23-24.
292
LG 42.
293
jfr. CIC, canones 692; 1196-1197.
294
DH 1.
295
DH 2.
296
NA 2.
297
DH 14.
298
DH 1.
299
AA 13.
300
jfr. DH 1.
301
jfr. AA 13.
302
jfr. Leo 13., enc. "Immortale Dei"; Pius 11., enc. "Quas primas".
303
DH 2.
304
DH 2.
305
DH 6.
306
jfr. Leo 13., enc. "Libertas præstantissimum".
307
jfr. Pius 12., tale den 6. desember 1953.
308
jfr. DH 2.
309
jfr. Pius 6., "Quod aliquantum".
310
jfr. Pius 9., enc. "Quanta cura".
311
DH 7.
312
jfr. Matt 23, 16-22.
313
jfr. Jes 44, 9-20; Jer 10, 1-16; Dan 14, 1-30; Bar 6; Visd 13, 1-15. 19.
314
jfr. Åp 13-14.
315
jfr. Gal 5, 20; Ef 5, 5.
316
Origenes, Contra Celsum, 2, 40.
317
jfr. Deut 18, 10; Jer 29, 8.
318
jfr. Luk 4, 9.
319
jfr. 1 Kor 10, 9; Ex 17, 2-7; Sal 95, 9.
320
jfr. CIC, canon 1367; 1376.
321
jfr. Apg 8, 9-24.
322
jfr. allerede Jes 55, 1.
323
CIC, canon 848.
324
jfr. Luk 10, 7; 1 Kor 9, 5-18; 1 Tim 5, 17-18.
325
GS 19 § 1.
326
GS 20 § 1.
327
GS 20 § 2.
328
jfr. Rom 1, 18.
329
GS 19 § 3.
330
jfr. GS 20 § 1.
331
GS 21 § 3.
332
GS 21 § 7.
333
jfr. Num 21, 4-6; Visd 16, 5-14; Joh 3, 14-15.
334
jfr. Ex 25, 10-22; 1 Kong 6, 23-28; 7, 23-26.
335
St. Basilius, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45.
336
2. konsil i Nikea: DS 601; jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1821-1825; 2. Vatikankonsil: SC 126; LG 67.
337
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 81, 3, ad 3.
338
DH 15.
339
jfr. Sak 2, 17.
340
jfr. Sal 29, 2; 96, 2; 113, 1-2.
341
J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, 5, 2.
342
jfr. Matt 10, 32; 1 Tim 6, 12.
343
jfr. 1 Joh 1, 10.
344
jfr. CIC, canon 1396.
345
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19.
346
jfr. Jak 5, 12.
347
CIC, canon 1199 § 1.
348
CIC, canon 855.
349
jfr. Jes 43, 1; Joh 10, 3.
350
St. Ignatius, Åndelige øvelser, 38.
351
jfr. Jes 43, 1.
352
jfr. Deut 5, 12-15.
353
jfr. Ex 31, 16.
354
jfr. Neh 13, 15-22; 2 Krøn 36, 21.
355
jfr. Mark 1, 21; Joh 9, 16.
356
jfr. Matt 12, 5; Joh 7, 23.
357
jfr. Mark 16, 1; Matt 28, 1.
358
St. Justin, Apologia 1, 67.
359
jfr. 1 Kor 10, 11.
360
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til magneserne, 9, 1.
361
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 122, 4.
362
CIC, canon 1246 § 1.
363
CIC, canon 1246 § 1.
364
jfr. Apg 2, 42-46; 1 Kor 11, 17.
365
Ukjent forfatter, Sermo de die dominica.
366
CIC, canon 515 § 1.
367
St. Johannes Krysostomos, De incomprehensibili dei natura seu contra Anomæos, 3, 6.
368
CIC, canon 1247.
369
CIC, canon 1248 § 1.
370
jfr. CIC, canon 1245.
371
CIC, canon 1248 § 2.
372
jfr. GS 67 § 3.
373
jfr. CIC, canon 1247.
374
St. Augustin, De civitate Dei, 19, 19.
375
jfr. SC 106.
376
CIC, canon 1246 § 1.
377
CIC, canon 1247.
378
CIC, canon 1247.
379
GS 67 § 3.
380
jfr. Deut 5, 16.
381
FC 21; jfr. LG 11.
382
jfr. Ef 5, 21-6, 4; Kol 3, 18-21; 1 Pet 3, 1-7.
383
GS 52 § 1.
384
jfr. GS 47 § 1.
385
GS 52 § 2.
386
jfr. FC 46.
387
jfr. Ef 3, 14.
388
jfr. Ordspr 1, 8; Tob 4, 3-4.
389
jfr. Ex 20, 12.
390
jfr. Ef 6, 1.
391
jfr. Mark 7, 10-12.
392
GE 3.
393
jfr. FC 36.
394
CA 36.
395
LG 11.
396
jfr. LG 11.
397
jfr. GS 48 § 4.
398
jfr. Matt 18, 21-22; Luk 17, 4.
399
jfr. GE 6.
400
jfr. Matt 16, 25.
401
jfr. CA 25.
402
jfr. Rom 13, 1-2.
403
Brevet til Diognet, 5, 5. 10; 6, 10.
404
GS 74 § 5.
405
jfr. CA 45; 46.
406
GS 76 § 3.
407
GS 76 § 5.
408
GS 47 § 1.
409
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", innledn. 5.
410
jfr. Gen 4, 8-12.
411
jfr. Lev 17, 14.
412
jfr. Matt 5, 22-39.
413
jfr. Matt 5, 44.
414
jfr. Matt 26, 52.
415
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 64, 7.
416
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 64, 7.
417
jfr. Frans, tale til deltagerne på møte arrangert av Det pavelige råd for nyevangelisering, 11. oktober 2017: L’Osservatore Romano, 13. oktober 2017, 5.
417 (1997)
jfr. Johannes Paul II, Evangelium Vitae 56
418
jfr. Gen 4, 10.
419
jfr. GS 51 § 3.
420
jfr. Am 8, 4-10.
421
jfr. CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 1, 1.
422
jfr. Job 10, 8-12; Sal 22, 10-11.
423
Didaké, 2, 2; jfr. Barnabasbrevet, 19, 5; Brevet til Diognet, 5, 5; Tertullian, Apologeticus, 9.
424
GS 51 § 3.
425
CIC, canon 1398.
426
CIC, canon 1314.
427
jfr. CIC, canones 1323-1324.
428
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 3.
429
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 3.
430
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 1, 2.
431
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 1, 3.
432
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 1, 5.
433
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 1, 6.
434
jfr. 1 Kor 8, 10-13.
435
jfr. Matt 7, 15.
436
Pius 12., tale den 1. juni 1941.
437
jfr. Ef 6, 4; Kol 3, 21.
438
jfr. DS 3722.
439
jfr. Tob 1, 16-18.
440
jfr. CIC, canon 1176 § 3.
441
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 158, 1, ad 3.
442
St. Augustin, De civitate Dei, 19, 13.
443
jfr. Jes 32, 17.
444
jfr. GS 78 §§ 1-2.
445
jfr. Kol 1, 20-22.
446
jfr. GS 78 § 5.
447
jfr. GS 81 § 4.
448
GS 79 § 4.
449
jfr. GS 79 § 5.
450
jfr. GS 79 § 3.
451
GS 79 § 4.
452
GS 80 § 4.
453
jfr. PP 53.
454
GS 78 § 6.
455
GS 27 § 3.
456
GS 81 § 3.
457
FC 11.
458
FC 22; jfr. GS 49 § 2.
459
MD 6.
460
jfr. Gen 4, 1-2. 25-26; 5, 1.
461
jfr. Matt 19, 6.
462
jfr. Matt 5, 37.
463
jfr. Sir 1, 22.
464
GS 17.
465
St. Augustin, Confessiones, 10, 29.
466
jfr. Tit 2, 1-6.
467
FC 34.
468
GS 25 § 1.
469
jfr. Gal 5, 22.
470
jfr. 1 Joh 3, 3.
471
jfr. Joh 15, 15.
472
CDF, erklæringen "Persona humana", 11.
473
St, Ambrosius, De viduis, 23.
474
CDF, erklæringen "Persona humana", 9.
475
jfr. 1 Kor 6, 15-20.
476
jfr. Gen 19, 1-29; Rom 1, 24-27; 1 Kor 6, 10; 1 Tim 1, 10.
477
CDF, erklæringen "Persona humana", 8.
478
CDF, erklæringen "Persona humana", 8.
479
GS 49 § 2.
480
Pius 12., tale den 29. oktober 1951.
481
GS 48 § 1.
482
jfr. CIC, canon 1056.
483
jfr. Matt 19, 1-12; 1 Kor 7, 10-11.
484
Homiliæ in ad Ephesios, 20, 8.
485
FC 30.
486
HV 11.
487
HV 12; jfr. Pius 11., encyklikaen "Casti connubii".
488
jfr. Ef 3, 14; Matt 23, 9.
489
GS 50 § 2.
490
GS 51 § 3.
491
HV 12.
492
jfr. HV 16.
493
HV 14.
494
FC 32.
495
GS 51 § 4.
496
jfr. HV 23; PP 37.
497
jfr. GS 50 § 2.
498
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", innledning, 2.
499
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 2, 1.
500
jfr. CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 2, 5.
501
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 2, 4.
502
CDF, instruksjonen "Donum vitæ", 2, 8.
503
jfr. Matt 5, 27-28.
504
jfr. Matt 5, 32; 19, 6; Mark 10, 11; 1 Kor 6, 9-10.
505
jfr. Hos 2, 7; Jer 5, 7; 13, 27.
506
jfr. Matt 5, 31-32; 19, 3-9; Mark 10, 9; Luk 16, 18; 1 Kor 7, 10-11.
507
jfr. Matt 19, 7-9.
508
CIC, canon 1141.
509
jfr. CIC, canones 1151-1155.
510
St. Basilius, Moralia, regel 73.
511
jfr. FC 84.
512
FC 19; jfr. GS 47 § 2.
513
jfr. Lev 18, 7-20.
514
1 Kor 5, 1. 4-5.
515
jfr. FC 81.
516
CDF, erklæringen "Persona humana", 7.
517
jfr. FC 80.
518
FC 11.
519
jfr. Gen 1, 26-29.
520
GS 69 § 1.
521
jfr. GS 71 § 4; SRS 42; CA 40; 48.
522
jfr. GS 69 § 1.
523
jfr. Deut 25, 13-16.
524
jfr. Deut 24, 14-15; Jak 5, 4.
525
jfr. Am 8, 4-6.
526
jfr. Gen 1, 28-31.
527
jfr. CA 37-38.
528
jfr. Matt 6, 26.
529
jfr. Dan 3, 57-58.
530
jfr. Gen 2, 19-20; 9, 1-4.
531
GS 23 § 1.
532
GS 76 § 5.
533
jfr. CA 3.
534
jfr. SRS 1; 41.
535
jfr. CA 24.
536
jfr. GS 63 § 3; LE 7; CA 35.
537
GS 65.
538
jfr. CA 10, 13; 44.
539
CA 34.
540
jfr. GS 64.
541
jfr. Gen 1, 28; GS 34; CA 31.
542
jfr. 1 Tess 4, 11.
543
jfr. Gen 3, 14-19.
544
jfr. LE 27.
545
jfr. LE 6.
546
jfr. CA 32; 34.
547
jfr. LE 11.
548
CA 48.
549
jfr. CA 37.
550
LE 19; 22-23.
551
jfr. CA 48.
552
jfr. Lev 19, 13; Deut 24, 14-15; Jak 5, 4.
553
GS 67 § 2.
554
jfr. LE 18.
555
SRS 14.
556
SRS 9.
557
jfr. SRS 17; 45.
558
jfr. CA 35.
559
CA 28.
560
jfr. SRS 16.
561
jfr. CA 26.
562
jfr. SRS 32; CA 51.
563
SRS 47; jfr. SRS 42.
564
jfr. Matt 25, 31-36.
565
jfr. Luk 4, 18.
566
CA 57.
567
jfr. Luk 6, 20-22.
568
jfr. Matt 8, 20.
569
jfr. Mark 12, 41-44.
570
jfr. CA 57.
571
In Lazarum, 1, 6.
572
AA 8.
573
St. Gregor den store, Regula pastoralis, 3, 21.
574
jfr. Jes 58, 6-7; Hebr 13, 3.
575
jfr. Matt 25, 31-46.
576
jfr. Tob 4, 5-11; Sir 17, 22.
577
jfr. Matt 6, 2-4.
578
CDF, instruksjonen "Libertatis conscientia", 68.
579
jfr. Matt 25, 40.
580
Vita.
581
jfr. CA 29.
582
jfr. Luk 17, 19-31.
583
jfr. Ordsp 8, 7; 2 Sam 7, 28.
584
jfr. Sal 119, 142.
585
jfr. Luk 1, 50.
586
jfr. Sal 119, 30.
587
jfr. Joh 14, 6.
588
jfr. Joh 17, 17.
589
jfr. Joh 14, 26.
590
DH 2.
591
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 109, 3, ad 1.
592
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 109, 3.
593
jfr. Matt 18, 16.
594
AG 11.
595
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til romerne, 4, 1.
596
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til romerne, 6, 1-2.
597
St. Polykarp, Polykarps martyrium, 14, 2-3.
598
jfr. Ordsp 19, 9.
599
jfr. Ordsp 18, 5.
600
jfr. CIC, canon 220.
601
jfr. Sir 21, 28.
602
St. Ignatius, Åndelige øvelser, 22.
603
St. Augustin, De mendacio, 4, 5.
604
jfr. Sir 27, 16; Ordsp 25, 9-10.
605
CIC, canon 983 § 1.
606
jfr. IM 11.
607
IM 5.
608
IM 8.
609
IM 12.
610
IM 12.
611
jfr. Visd 7, 17.
612
jfr. Pius 12., tale den 25. desember 1955 og den 3. september 1950.
613
jfr. SC 122-127.
614
CIC, canon 983 § 1.
615
SC 122.
616
jfr. 1 Joh 2, 16.
617
jfr. Gal 5, 16. 17. 24; Ef 2. 3.
618
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1515.
619
Johannes Paul 2., DeV 55.
620
Hermas' hyrde, Mandatum 2, 1.
621
jfr. 1 Tim 4, 3-9; 2 Tim 2, 22.
622
jfr. 1 Tess 4, 7; Kol 3, 5; Ef 4, 19.
623
jfr. Tit 1, 15; 1 Tim 1, 3-4; 2 Tim 2, 23-26.
624
St. Augustin, De fide et symbolo, 10, 25.
625
jfr. 1 Kor 13, 12; 1 Joh 3, 2.
626
jfr. Rom 12, 2; Kol 1, 10.
627
St. Augustin, Confessiones, 6, 11, 20.
628
GS 58 § 4.
629
jfr. 1 Joh 2, 16.
630
jfr. Mi 2, 2.
631
jfr. Visd 14, 12.
632
Catechismus Romanus, 3, 37.
633
Catechismus Romanus, 3, 37.
634
jfr. 2 Sam 12, 1-4.
635
jfr. Gen 4, 3-7; 1 Kong 21, 1-29.
636
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in secundam ad Corinthios, 28, 3-4.
637
De catechizandis rudibus, 4, 8.
638
St. Gregor den store, Moralia in Job, 31, 45.
639
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in ad Romanos, 7, 3.
640
jfr. Rom 7, 7.
641
jfr. Rom 7, 10.
642
jfr. Rom 8, 14.
643
jfr. Rom 8, 27.
644
jfr. Mark 8, 35.
645
jfr. Luk 21, 4.
646
LG 42.
647
jfr. Luk 6, 20.
648
St. Gregorius av Nyssa, Orationes de beatitudinibus, 1.
649
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 1, 1, 3.
650
jfr. Matt 6, 25-34.
651
St. Gregorius av Nyssa, Orationes de beatitudinibus, 6.
652
jfr. Åp 22, 17.
653
St. Augustin, De civitate Dei, 22, 30.
654
jfr. Joh 4, 14.
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 06.08.2018 - 16:03