Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "Y"

Ydmykhet
Jesu ydmykhet: 525, 559
Marias ydmykhet: 724
og bønn: 2559, 2628, 2631, 2706, 2713
og dåp: 2540
Yrke
adgang til arbeid og ansettelse: 2433
frihet i valg av yrke: 2230
yrkesmessig taushetsplikt: 2491
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17