Den hellige Brictiva (Brettiva)

Minnedag: 11. januar

Den hellige Brictiva (Brettiva) er en ukjent helgen. Hun ble kun feiret i Norge og på Island, og hun fantes i norske og islandske kalendere helt frem til reformasjonen. Hennes legendarium forsvant alt i tidlig kristen tid i Norge, så vi vet ikke en gang hvor hun kom fra. Legenden har ukjent opphav, men den ligner den om den hellige Sunniva. Navnet hennes har gjort at forskerne har lurt på om hun var av angelsaksisk opprinnelse.

Kanskje var hennes kult mest knyttet til Trøndelag. Klosterkirken (nå ruin) i Munkeby ved Levanger var viet til Brettiva. Det katolske ungdomslaget i Levanger bærer hennes navn. Mange mener nå at den helgenen det er snakk om, ganske enkelt er den hellige Brigida av Irland. Det var ikke uvanlig at man misforsto og blandet sammen vanskelige navn både skriftlig og muntlig.

Hennes minnedag 11. januar er avmerket på den norske primstaven som Brettemesse. Andre navn var Britemesse og Brokismess. Noen steder ble dagen kalt Brykkemesse, og det er tydet til at noe skulle brekkes i stykker. Juleølet var nå drukket opp, og var det noe igjen, drakk de på Vestlandet «snipprus» på det. Noen steder brygget de på nytt til denne dagen og innbød til gjestebud, de kalte det «pompegilde».

av Webmaster publisert 19.12.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54