Den hellige Claudius av Roma og 73 ledsagere (d. ~283?)

Minnedag: 3. desember

Hustruen Hilaria, sønnene Jason og Maurus og sytti soldater

Den hellige Claudius var en romersk tribun i hæren og Hilaria var hans hustru. Sammen med deres to sønner Jason og Maurus (Maris) og sytti soldater opptrer de i legenden om de hellige Chrysanthus og Daria, som med sikkerhet var tidlige martyrer i Roma og ble gravlagt ved Via Salaria utenfor byen, men deres populære og mye omdiskuterte legende er ikke annet enn en romantisk myte.

Chrysanthus og Daria ble angitt som kristne og led martyrdøden ved å bli steinet og deretter gravlagt levende i en sandgrop ved Via Salaria. Chrysanthus’ tapperhet under torturen omvendte tribunen Claudius, hans hustru Hilaria og deres to sønner samt et kompani på sytti soldater. Claudius ble druknet i Tiberen mens sønnene og soldatene ble alle halshogd. Mens Hilaria og andre kristne ba ved Chrysanthus’ og Darias grav, ga keiseren ordre om at åpningen skulle mures igjen, og de troende ble etterlatt for å dø.

Deres martyrium skal ha skjedd i Roma rundt 283 under keiserne Numerian og Carinus (283-85) eller rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Deres minnedag er 3. desember og deres navn står i Martyrologium Romanum. Andre nevnes i Martyrologium Romanum den 1. desember. De ortodokse minnes dem den 19. mars og armenerne den 3. desember.

Den hellige pave Damasus I (366-84) skrev et epigram til Maurus’ grav. Pave Paschalis I (817-24) overførte på begynnelsen av 800-tallet martyrenes relikvier til kirken Santa Prassède like ved Santa Maria Maggiore.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 16.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05