Den hellige familie, Jesus, Maria og Josef

Minnedag: 6. januar

Den hellige Familie malt av Michelangelo På 1600-tallet oppsto det i Vest-Europa forskjellige grupper med en hengivenhet til Den hellige Familie, Jesus, Maria og Josef. Mot slutten av 1800-tallet opplevde man en krise i familieliv og moral, og ekteskapslovene begynte å endres, blant annet med skilsmisselover. Kirken tok opp kampen på mange områder, og på det liturgiske område ga det seg utslag i at Festen for Den hellige Familie ble innført i 1893 av pave Leo XIII (1878-1903). Den ble lagt til tredje søndag etter Herrens Åpenbaring, det vil si mot slutten av januar. Men feiringen var valgfri, og ble bare innført i de bispedømmer som spurte Roma om å få lov til det.

I 1914 flyttet pave Benedikt XV (1914-22) festen til 19. januar, men i 1921 flyttet han den til første søndag etter Herrens Åpenbaring. Samtidig førte han den inn i den universelle kalender og gjorde den obligatorisk for hele Kirken. Etter nyordningen av den kirkelige kalender i 1969 feires dagen på søndag etter juledag. Faller 25. desember på en søndag, feires dagen den 30. desember.

av Webmaster publisert 10.10.1999, sist endret 04.04.2019 - 16:27