Den hellige Johannes av Chinon (6.årh.)

Minnedag: 27. juni

Den hellige Johannes var eneboer nær Chinon i Frankrike, og ble kjent som en undergjører og visjonær. Den hellige Gregor av Tours forteller oss at om hans eremitt-tilværelse i Chinon (eller Caion) i Touraine, i en liten celle med et oratorium nær kirken. Han trakk seg så godt som mulig tilbake fra all unødvendig kommers med andre, og foretrakk å stelle en liten frukthave, med blant annet et laurbærtre som han pleide å sitte under for å lese eller skrive. Han var åndelig rådgiver for den hellige dronning Radegunde. Han ble begravet i sin celle. Mange syke pilegrimmer ble helbrevet ved hans forbønn.

av Webmaster publisert 03.01.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48