Den hellige Maurus av Pécs (~1000-~1070)

Minnedag: 4. desember

Den hellige Maurus (ung: Mór) ble født rundt år 1000 i Ungarn. Allerede i tidlig ungdom sluttet han seg til benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret i Pannonhalma (ty: Martinsberg) som en av grunnleggermunkene. Den hellige kong Stefan I av Ungarn og hans sønn, den hellige Emerik, satte Maurus svært høyt på grunn av hans fromhet og troskap mot benediktinernes regel.

Han ble sannsynligvis valgt til abbed av Pannonhalma, og han var i alle fall medlem av kommuniteten der til 1036, da han ble utnevnt til biskop av Pécs (ty: Fünfkirchen) (Ad quinque Basilicas). Bispesetet var opprettet av kong Stefan i 1009, og den første biskopen var den frankiske benediktinermunken Bonipert.

Maurus bygde en katedral i Pécs, en romansk basilika, og dens originale fundamenter finnes ennå. Han var også den første kirkelige forfatteren i kongeriket Ungarn og en betydelig hagiograf, og han skrev biografier om de hellige Benedikt Zorard og Andreas Szkalka.

Han døde rundt 1070 i Pécs. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 4. august 1848 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 4. desember, men kilden Benedictines oppgir også 25. oktober.

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47