Johannes Olav Fallize

Johannes Olav Fallize

FALLIZE, Johannes Olav, (dr. theol., msgr., biskop). Født i Bettlingen/Hardlingen i Luxembourg den 9. november 1844. 

Prestestudier i Roma ved presteseminaret Germanicum 1866-1972. Presteviet i Laterankirken den 8. april 1871. Viserektor ved presteseminaret i Luxembourg 1872. Redaktør for "Luzemburger Sonntagsblatt"1874. Sogneprest i Pintsch 1876. Redaktør for "Luxemburger Volksblatt" 1876. Valg til den luxemburgske Riksdag og flytter til hovedstaden 1881. Economus for bispedømmet Luxembourg 1884, grunnla "St. Pauls trykkeri" i Luxemburg 1885. 

Ankom Norge 18. mai 1887 (etter utnevnelsen til apostolisk prefekt den 6. februar 1887).

22. april 1891
Norsk statsborger
6. februar 1887 – 11. mars 1892
Apostolisk prefekt for Det apostoliske prefektur Norge
11. mars 1892 – oktober 1922
Apostolisk vikar for Det apostoliske vikariat Norge (utnevnelsen datert 22. februar 1892)
19. mars 1892
Konsekrert som titulærbiskop av Elusa av kardinal Melchers, i Roma
18. mai 1912
Kommandør av St. Olav
31. mai 1912
Pavelig tronassistent og romersk greve
21. juni 1922
Avskjediget på grunn av alder og sykdom
9. oktober 1922
Utnevnt til titulærerkebiskop av Chalcis
Oktober 1922 – 25. april 1924
Bosatt i Bergen

Flyttet til Luxembourg 25. april 1924. Døde den 23. oktober 1933 i St. Zita i Luxembourg, jordfestet fra katedralen i Luxembourg den 31. oktober 1933.

av Webmaster publisert 06.11.2002, sist endret 22.09.2015 - 16:54