AYUSO GUIXOT Miguel Ángel, M.C.C.J. (1952- )

Kardinaldiakon, Den romerske kurie, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog (2019- )

Født: Miguel Ángel Ayuso Guixot ble født den 17. juni 1952 i Sevilla i regionen Andalucía i Sør-Spania. Han trådte inn i kongregasjonen combonianerne eller «Combonianermisjonærene av Jesu Hjerte» (Missionarii Comboniani Cordis Iesu – MCCJ), hvor han avla sine evige løfter den 2. mai 1980.

Prest: Han ble presteviet den 20. september 1980. Deretter studerte han arabistikk og islamistikk ved PISAI (Det pavelige institutt for arabiske og islamske studier) i Trastevere i Roma, hvor han tok et lisensiat i 1982. Fra 1982 til 2002 var han misjonær i Sudan og Egypt. I denne tiden var Ayuso Guixot dessuten professor i islamistikk ved det interbispedømmelige presteseminaret St. Paul i Khartoum i Sudan (1987-93) og ved opplæringssenteret for lærere i de kristne religioner i Khartoum (1991-94). Han var også professor i arabisk ved Dar-Comboni-senteret for arabiske studier i Kairo (1997-2002), som drives av hans orden. I 2000 tok han doktorgraden i dogmatisk teologi ved Det teologiske fakultet i Granada (Facultad de Teología de Granada). I tillegg til sitt morsmål spansk snakker han arabisk, engelsk, fransk og italiensk.

Fra 2002 underviste p. Miguel Ayuso Guixot i islamistikk og dogmatisk teologi ved PISAI i Roma. Han var instituttets studiedirektør fra 2003 til 2006. Den 6. september 2006 etterfulgte han sin landsmann Justo Lacunza Balda M.Afr. som president for PISAI (2006-12), som siden 1926 har vært en internasjonalt anerkjent kirkelig institusjon i tjeneste for interreligiøs og interkulturell dialog.

Det pavelige institutt for arabiske og islamske studier ble opprettet i 1926 i Tunis av misjonskongregasjonen «De hvite fedre» eller Pères Blancs (Patres Albi – PA), egentlig «Selskapet for misjonærer i Afrika» (Societas Missionariorum Africæ – M.Afr). Det spesifikke formålet var å trene opp misjonærer til å leve i et arabisk-muslimsk miljø. I 1949 ble studiesenteret flyttet til Manouba nær Tunis, hvor det ble undervist i arabisk språk og islamsk vitenskap, mens senteret i Tunisia ble det som i dag kalles «Institutt for arabisk litteratur» (IBLA). I 1960 ble senteret etablert som et pavelige institutt, og i 1964 ble det på grunn av nasjonaliseringspolitikken overført fra Tunis til Roma, hvor det fikk støtte av den hellige pave Paul VI (1963-78) som et optimalt instrument for interreligiøs dialog i den nye ånd under Andre Vatikankonsil. He ledet interreligiøse diskusjoner i Egypt, Sudan, Kenya, Etiopia og Mosambik. Den 20. november 2007 ble han utnevnt til konsultor i Det pavelige råd for interreligiøs dialog. Pave Benedikt XVI (2005-13) utnevnte ham til spesialauditor ved bispesynoden for Midtøsten i 2010.

Den 30. juni 2012 utnevnte pave Benedikt ham til ny sekretær for Det pavelige råd for interreligiøs dialog etter erkebiskop Pier Luigi Celata, som i januar samme år nådde aldersgrensen på 75 år. I motsetning til sin forgjenger fikk p. Ayuso ikke rang av biskop, som ikke automatisk følger med embetet som sekretær i et pavelig råd. Som sekretær var han nestkommanderende i rådet under presidenten, kardinal Jean-Louis Tauran (1943-2018).

Han har representert Den hellige stol som styremedlem i King Abdullah Bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID), et fellesinitiativ fra Saudi-Arabia, Østerrike og Spania, siden grunnleggelsen i Wien i 2012. Pave Frans stadfestet ham som sekretær den 29. mars 2014. Han tjente som Vatikanets fremste representant i å gjenopprette dialogen med storimam Ahmed el-Tayeb i Al-Azhar-moskeen i Kairo, som ble avbrutt i 2011. Hans arbeid kulminerte i felleserklæringen om menneskelig brorskap som ble utstedt av storimamen og pave Frans i februar 2019 i Abu Dhabi.

Biskop: Han ble den 29. januar 2016 utnevnt av pave Frans til titularbiskop av Luperciana. Han ble bispeviet den 19. mars 2016 i Peterskirken av pave Frans, assistert av kardinal Fernando Filoni, prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering, og erkebiskop Angelo Giovanni Becciu (senere kardinal). Hans bispemotto er Secundum Misericordiam Tuam. Han sørget for kontinuitet i rådets virksomhet under kardinal Taurans sykdom og etter kardinalens død. Den 25. mai 2019 ble han utnevnt av pave Frans til ny president for Det pavelige råd for interreligiøsdialog. Den 6. august 2019 utnevnte paven ham til medlem av Østkirkekongregasjonen.

Kardinal: Den 1. september 2019 kunngjorde pave Frans at han aktet å kreere tretten nye kardinaler den 5. oktober 2019. Hans navn sto som nummer en på listen. Han ble kreert til kardinaldiakon av San Girolamo della Carità.

Kilder: de.wikipedia.org, Miranda, Kathpress, blogs.que.es - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. juni 2012 – Oppdatert 5. oktober 2019

av Per Einar Odden publisert 30.06.2012, sist endret 05.10.2019 - 19:22