LIGORIO Salvatore


Erkebiskop av Matera-Irsina, Italia.

Født i Grottaglie (erkebispedømmet Taranto) i Italia den 13. oktober 1948. Prestestudier i Taranto, det pavelige regionalsemiar i Molfetta og ved det pavelige Lateranuniversitet i Roma, der han avsluttet med lisensiat i pastoralteologi.

Presteviet den 13. juni 1972. Kapellan i menigheten "S. Famiglia" i Martina Franca; rektor ved det erkebiskopelige seminaret i Martina Franca; kannik ved metropolitankapittelet i Taranto; områdevikarius for Grottaglie; medlem av forskjellige bispedømmelige råd; lærer i religion ved ftatlige skoler. Fra 1984 sogneprest for mebigheten "Madonna delle Grazie" i Grottaglie.

Utnevnt til biskop av Tricarico den 19. desember 1997 og bispeviet den 11. februar 1998 av erkebiskop Benigo Luigi Papa, O.F.M.Cap. av Taranto. Utnevnt til erkebiskop av Matera-Irsina den 20. mars 2004.

av Webmaster publisert 20.03.2004, sist endret 20.03.2004 - 17:46