MONTANARI Ilson de Jesus (1959- )

nullErkebiskop, den romerske kurie. Sekretær for bispekongregasjonen (2013- ), sekretær for kardinalkollegiet (2014- ), Kirkens vise-camerlengo (2020- )

Født: Ilson de Jesus Montanari ble født den 18 juli 1959 i Sertãozinho i delstaten São Paulo og erkebispedømmet Ribeirão Preto i Brasil. Han fikk sin grunnskoleutdannelse fra 1965 til 1969 i Sertãozinho. Deretter studerte han jus og økonomi ved Universitetet i Ribeirão Preto. Montanari tok en BA i filosofi ved studiesenteret i erkebispedømmet Ribeirão Preto. Han studerte ved bispedømmets seminar fra 1982 til 1985. Han ble sendt til Roma, hvor han tok bachelorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana fra 1985 til 1988. I Roma bodde han på det pavelige kollegiet Pio Brasiliano.

Prest: Han ble presteviet den 18. august 1989 for erkebispedømmet Ribeirão Preto. Deretter ble han utnevnt til sogneprest og et år senere til professor i teologi i Ribeirão Preto og samtidig i seminaret i Uberaba til 1994. Fra 1990 til 2001 var han medlem av presterådet og konsultorkollegiet. I 1993 ble han utnevnt til kansler og pastoral koordinator og beholdt begge stillingene til 2002.

Han vendte tilbake til Roma i 2002 for å studere til en lisensiatgrad i dogmatisk teologi ved Gregoriana, som han tok i 2004. Fra 2008 til 2013 arbeidet han i Bispekongregasjonen. Han ble utnevnt til pavelig æreskapellan med tittel av Monsignore den 13. mai 2011.

Biskop: Han ble den 12. oktober 2013 utnevnt av pave Frans til titularerkebiskop av Caput Cilla og sekretær for Bispekongregasjonen. Han ble bispeviet den 7. november 2013 i Brasil av erkebiskop Moacir Silva av Ribeirão Preto, assistert av kardinal Odilo Pedro Scherer, erkebiskop av São Paulo, og erkebiskop Walmor Oliveira de Azevedo av Belo Horizonte.

Den 28. januar 2014 ble han også utnevnt til sekretær for kardinalkollegiet, en stilling som vanligvis er knyttet til embetet som sekretær for Bispekongregasjonen. Den 1. mai 2020 utnevnte pave Frans ham til Kirkens vise-camerlengo.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. desember 2013

av Per Einar Odden publisert 14.12.2013, sist endret 02.05.2020 - 21:22