Tyske katolikker søker gjenopplivning av kirkelivet i Asia

SAM PHRAN, Thailand (UCAN): Katolikker i Tyskland ser hen til Asia for å gjenopplive sin kirke, som er truet av individualisme og et svekket kirkeliv. Missio Aachens visepresident Armin Ehl sa nylig på den andre Generalforsamlingen i AsIPA (Asian Integrated Pastoral Approach), "Vi kan lære fra dere om dialog, og om hva det innebærer å være kirke i en minoritetssituajon". Han erklærte at Missio Aachen, de tyske biskopenes utviklingsorgan for pastoral virksomhet, hadde nedsatt en kommisjon som skulle dra nytte av kirkelige basismenigheter i Asia for å "berike Kirken i Tyskland". Norbert Nagler, en annen Missio-representant, sa at han hadde håp om at representanter for tyske bispedømmer til neste år ville begynne å reise til Asia for å kunne lære av asiatiske erfaringer.

UCAN, AS7005
26. oktober 2000

av Webmaster publisert 07.11.2000, sist endret 07.11.2000 - 16:15