Leggruppe trosser pavens avgjørelse om abort

Berlin - KI (Zenit) - Den katolske legorganisasjonen «Donum Vitae» (Livets gave) trosser paven ved å bli værende i det statlige systemet for rådgivning for kvinner som vurderer abort, sier Vatikanet. I følge Frankfurter Allgemeine Zeitung har erkebiskop Giovanni Lajolo, pavelig nuntius i Tyskland, avslørt innholdet i et brev hvor kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren, skriver at «alle som fortsetter å virke i systemet med rådgivningssentre, stiller seg i åpen opposisjon til paven». Brevet kom etter at noen katolske kvinner stilte spørsmål ved organisasjonen Donum Vitae.

Donum Vitae ble opprettet av sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), landets største katolske legbevegelse, for å ta over den katolske rådgivningen av gravide kvinner som vurderer abort. Donum Vitae ble grunnlagt uten biskoppelig godkjennelse og er blitt kritisert av tyske biskoper. Selv om abort teknisk sett er ulovlig i Tyskland, kan kvinner få utført abort hvis de får et sertifikat fra en offentlig anerkjent rådgivningssenter som stadfester at de har fått råd om saken. Av Tysklands 1.685 rådgivningssentre drives 254 av protestantiske grupper og 264 av to katolske organisasjoner.

Katolske biskoper deltok i sentrene som et middel til å hjelpe kvinner i vanskeligheter og for å redde liv. Men mange katolikker fryktet at Kirken ved å utstede sertifikater indirekte medvirket til abort. Som svar på en henvendelse fra de tyske biskopene ba pave Johannes Paul II om at de katolske sentrene tilbød assistanse, men ikke utstedte sertifikater. For sentrene betydde dette automatisk bortfall av statsstøtte. Under bispekonferansens plenumsmøte i september annonserte biskopene at sentrene ville slutte å utstede sertifikater ved årsskiftet. Biskop Karl Lehmann, president for den tyske bispekonferansen, understreket at Kirken ville tilby et vidt spekter av tjenester til mødre i krisesvangerskap - fra økonomisk hjelp til hjelp med å finne et hjem.

Zenit 8. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. november 2000

av Webmaster publisert 25.11.2000, sist endret 25.11.2000 - 00:02