1.038 millioner katolikker i verden

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Den kirkelige årbok - Annuario Pontificio - for 2001 er kommet ut, og det første eksemplaret ble overrakt paven mandag etter Palmesøndag. Annuario inneholder navnene på alle verdens biskoper, Vatikanets diplomatiske korps, lederne for de største ordener og kongregasjoner, katolske kollegier og universiteter og lignende informasjon. Utgivelsen av Annuario ble forsinket i år for å få med de nye kardinalene som ble kreert i konsistoriet den 21. februar. Bokens format, som har vært uforandret i mange år, er i år blitt endret. Sidene er gjort større for at boken skal bli tynnere, men de tradisjonelle røde permene er beholdt. Tallene for 1999 viser at antallet katolikker på verdensbasis er steget med 1,6% til 1.038 millioner. Dermed er 17,4% av verdens befolkning katolikker, en andel som er uforandret siden året før. Rundt halvparten av katolikkene bor i Amerika, 27,3% bor i Europa, mens henholdsvis 12 og 10,4% bor i Afrika og Asia og 0,8% i Oseania, melder Vatikanet i en erklæring.

Antallet pastorale medarbeidere i Kirken er på 3.862.269. Av dem er 4.482 biskoper, 405.009 prester (265.012 sekularprester og 139.997 ordensprester), 25.529 permanente diakoner, 55.428 ordensbrødre, 809.351 ordenssøstre, 31.049 medlemmer av sekularinstitutter, 80.662 legmisjonærer og 2.449.659 kateketer.

I 1999 ble det konsekrert 222 nye biskoper. Antallet prester steg med 383 fra 1998 til 1999. Antallet sekularprester steg med 810, mens antallet ordensprester sank med 427. 52% av prestene er europeere og knapt 30% amerikanere, mens asiatene og afrikanerne utgjør henholdsvis 10,6 og 6,6% og 1,2% er fra Oseania. I 1999 økte antallet seminarister med 0,7% til 110.021. Av prestekandidatene er 33% amerikanere, 25% europeere, 23% asiater, 18% afrikanere og 1% fra Oseania. Antallet stater som har fulle diplomatiske forbindelser med Vatikanet, er i følge den nye årboken 174, etter at det ble opprettet forbindelser med Bahrain og Djibouti. I 1999 ble det opprettet 22 nye bispeseter, 1 apostolisk eksarkat, 1 militærordinat, 2 apostoliske vikariater, 2 prefekturer, 1 apostolisk administratur, 2 «sui iuris»-misjoner og 7 nye metropolittseter.

Kathpress 10. april, Zenit og Catholic World News 9. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. april 2001

av Webmaster publisert 25.04.2001, sist endret 25.04.2001 - 18:46