Kardinal Pierre Eyt av Bordeaux død

Paris - KI (KAP) - Kardinal Pierre Eyt, erkebiskop av Bordeaux i Frankrike, døde mandag 11. juni, 67 år gammel. I følge opplysninger fra den franske bispekonferansen døde han av en alvorlig sykdomm som han i 1999 informerte sine prester om. Bispekonferansen priser Eyt som en mann som tjente sin Kirke med besluttsomhet og indre frihet.

Pierre Eyt ble født 4. juni 1934 i Laruns i bispedømmet Bayonne i det sørvestlige Frankrike. Etter studier ved Institutt for juridiske og økonomiske studier i Pau begynte han sine prestestudier på seminaret Pius XI i Bayonne i 1954. Senere studerte han på seminaret i Det katolske instituttet i Toulouse. Han ble ordinert den 29. juni 1961. Etter pastoralt arbeid i bispedømmet Bayonne (1961-63) studerte han videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok doktorgraden i teologi. Samtidig drev han pastoralt arbeid i Roma (1963-65).

Deretter var han lektor, professor, viserektor og rektor for Det katolske instituttet i Toulouse (1967-72). Han ble rektor for Det katolske instituttet i Paris i 1981 og president for Unionen av katolske institutter for høyere utdannelse i Frankrike i 1982. Han grunnla det Jødiske studiesenteret i Jerusalem i 1984 etter anmodning fra Den hellige Stol. Han ble medlem av Den internasjonale teologiske kommisjon i 1980. Han ble utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Bordeaux den 7. juni 1986 og konsekrert den 28. september 1986 i Bordeaux av Marius Maziers, erkebiskop av Bordeaux. Han ble utnevnt til erkebiskop av Bordeaux den 31. mai 1989. Han ga ut mange bøker, blant annet en kommentar til trosbekjennelsen i 1985.

Han ble kreert til kardinalprest av SS. Trinità al Monte Pincio den 26. november 1994. Samme år ble han medlem av Troslærekongregasjonen. Han ble regnet som moderat konservativ og som dogmatisk erfaren, en åpen og renommert teolog. På 1990-tallet ytret han seg kritisk til Vatikanets instruksjon for legfolket, men samtidig gikk han ut mot den tyske kirkekritikeren Eugen Drewermanns teser.

Kardinal Eyt ble ved siden av østerrikeren Christoph Schönborn ansett som den mest aktuelle kandidaten til å overta som prefekt for Troslærekongregasjonen etter kardinal Joseph Ratzinger (74). Han ble i fransk presse også flere ganger nevnt som pavekandidat, men han ble vanligvis regnet som litt for ung foreløpig.

Kathpress
11. juni 2001

av Webmaster publisert 11.06.2001, sist endret 11.06.2001 - 16:34