Lisensiatsgrad til p. Frans Szajer ofm

P. Frans Szajer ofm fullførte den 17. januar i år sine studier ved Det pavelige teologiske Akademi i Krakow. Studiene ble avsluttet med en lisensiatsgrad i liturgi med temaet liturgisk fornyelse i Den katolske kirke i Norge.

P. Szajer kom til Norge fra Polen i 1996 og er kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. mars 2002

av Webmaster publisert 04.03.2002, sist endret 04.03.2002 - 16:02