Sr. Maria Edeltrud Teusz døde den 28. april

Søster Maria Edeltrud (Leokadia) Teusz født den 27. november 1912 i Lanken i Polen, død den 28. april 2002 i Oslo. Leokadia Teusz trådte inn i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon i Oslo i november 1935. Hun ble ikledd den 24. juni 1936 i Oslo og fikk klosternavnet søster Maria Edeltrud. Hun avla første løfter i Oslo den 17. juli 1937 og evige løfter den 29. juli 1943, også i Oslo.

Etter å ha kommet til Norge var søster M. Edeltrud først i Oslo. Etter første løfteavleggelse ble hun forflyttet til Tromsø, hvor hun var fra 1937 til 1955. Der var hun sykepleier både på operasjonsstuen og på avdelingen. Den samme tjeneste utførte hun i Trondheim, hvor hun var fra 1955 til 1962. Fra året 1962 til 1964 var søster M. Edeltrud i Tønsberg. Der var hun på operasjonsstuen i St. Olavs klinikk. Fra 1964 til 1965 var hun tilknyttet kommuniteten i Oslo i Urtegaten. Her hjalp hun på søstrenes pleiehjem. Hun stelte med de eldre og hjalp der det trengtes. Fra året 1965 til 1982 var søster M. Edeltrud igjen i Trondheim og gjorde innsats på avdelingen og i operasjonsstuen. Fra 1982 til 1989 var hun i Oslo, på Nordstrand, hvor hun hadde ansvar for serveringen for pensjonærene. I 1989 var hun forflyttet som pensjonist på Lillestrøm, hvor hun hjalp etter behov. I 1996 kom søster M. Edeltrud til Nordstrand etter filialnedleggelse på Lillestrøm. Hun sovnet inn den 28. april etter 65 års klosterliv.

Requiemmessen fant sted i St. Elisabethsøstrenes kapell på Nordstrand, den 2. mai. Deretter ble søster M. Edeltrud begravet på Nordstrand kirkegård. Vi lyser fred over vår kjære avdøde søsters minne.

St. Elisabethsøstrene i Oslo
6. mai 2002

av Webmaster publisert 06.05.2002, sist endret 06.05.2002 - 10:35