Kardinalene Gantin og Kim 80 år

Vatikanet - KI (KAP) - Den afrikanske kuriekardinalen Bernardin Gantin, som siden 5. juni 1993 har vært dekanus for kardinalkollegiet og dermed den kardinalen med høyest protokollær rang, fyller 80 år onsdag den 8. mai 2002. Dermed mister han retten til å stemme ved pavevalg, selv om han fortsatt selv teoretisk kan velges til pave. Som dekanus har han ikke noen myndighet over de andre kardinalene, men er «den fremste blant likemenn». Det ventes at paven snart aksepterer hans avskjedssøknad fra dette embetet og at kardinalbiskopene velger en ny dekan for Det hellige kollegium.

Bernardin Gantin ble født den 8. mai 1922 i Toffo ved Cotonou i det daværende Dahomey (nå Benin). Han studerte i Ouidah, ble presteviet den 14. januar 1951 og var deretter i noen år lærer ved seminaret i sitt hjemlige bispedømme. Senere dro han til Roma for videre studier i teologi og kirkerett. Mens han fortsatt var i Roma, utnevnte pave Pius XII (1939-58) ham den 11. desember 1956 til titularbiskop av Tipasa di Mauritania og hjelpebiskop av Cotonou, bare 34 år gammel. Han ble bispeviet den 3. februar 1957, og tre år senere ble han erkebiskop av Cotonou.

Etter 11 år ble han kalt tilbake til Roma, hvor han først ble assisterende sekretær i Misjonskongregasjonen (Propaganda Fide) sammen med den indiske senere kuriekardinalen Simon Lourdusamy. Da kongregasjonens sekretær Sergio Pignedoli i 1973 rykket opp til kardinal, ble Gantin og Lourdusamy hans etterfølgere som sekretærer for Propaganda Fide. Gantin ble den 19. desember 1975 utnevnt til visepresident for Den pavelige kommisjonen Iustitia et Pax og til pro-president den 16. desember 1976.

Han ble den 27. juni 1977 kreert til kardinaldiakon av Sacro Cuore di Cristo Re av pave Paul VI (1963-78). Den 29. juni 1977 ble han utnevnt til president for Den pavelige kommisjonen Iustitia et Pax. Han ble utnevnt til president for Det pavelige rådet Cor Unum den 4. september 1978. Han gikk av som president for Iustitia et Pax og Cor Unum den 8. april 1984, og samme dag ble han utnevnt til prefekt for Bispekongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han gikk av som prefekt for Bispekongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika den 25. juni 1998, 76 år gammel. Han ble lenge betraktet som papabile (kandidat til paveembetet), både fordi det har vært «politisk korrekt» å foreslå en svart pave og fordi han har en perfekt bakgrunn med både erfaring fra et erkebispedømme og lang erfaring fra kurien. Han regnes som noe konservativ og dyktig, men lite karismatisk. Som leder for Bispekongregasjonen, som står for utnevnelsen av biskopene, har han ikke bare skaffet seg venner. I de siste årene har han på grunn av alderen blitt fortrengt av den ti år yngre kardinal Francis Arinze som afrikanernes fremste kandidat, men han har fortsatt stor innflytelse. I de siste årene har han hatt svekket helse, spesielt har han vanskelig for å gå.

Samme dag, den 8. mai, feirer også en annen betydelig kardinal 80 år, nemlig sørkoreanske Stephen Sou Hwan Kim. Han ble født den 8. mai 1922 i Tae Gu i Sør-Korea. Han fikk sin utdannelse på seminaret i Tae Gu og ble presteviet den 15. september 1951. Deretter studerte han ved Det katolske Sofia-universitetet i Tokyo i Japan, og mellom 1956 og 1964 studerte han samfunnsvitenskap i Münster i Tyskland.

Han ble den 15. februar 1966 utnevnt til biskop av Masan av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 31. mai 1966. Han ble utnevnt til erkebiskop av Seoul den 9. april 1968, 46 år gammel. Han ble den 28. april 1969 kreert til kardinalprest av San Felice de Cantalice a Centocelle av pave Paul VI, og med sine 47 år var han da den yngste av kardinalene. Han gikk av som erkebiskop av Seoul den 29. mai 1998, 76 år gammel. I sitt hjemland har han i sosiale og politiske konflikter vist stort mot, mens han er heller konservativ teologisk.

Etter at kardinalene Gantin og Kim har mistet stemmeretten ved pavevalg, er det nå 124 valgberettigede kardinaler i Kirken. Den neste som fyller 80 år, er italienske Pio Laghi (21. mai).

Kathpress 7. mai 2002/kardinalbiografiene KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. mai 2002

av Webmaster publisert 07.05.2002, sist endret 07.05.2002 - 13:14