Klarsignal for Mor Teresa-søstre til Bergen

Den 6. mai fikk St. Paul menighet i Bergen en faks de hadde ventet på i spenning: Den inneholdt nemlig den skriftlige bekreftelsen på at styret for "Missionaries of Charity" ("Nestekjærlighetens Misjonærer", ofte kalt "Mor Teresa-søstre") i Calcutta hadde vedtatt å starte en kommunitet i Bergen. Fire søstre er utpekt til grunnleggelsen: Sr. Presanta Mary og sr. Emeralda (indiske), sr. Josina (tysk) og sr. Christina (polsk). Sr. Presanta Mary og sr. Josina kommer fra søstrenes kommunitet i Sverige, og sr. Christina kommer fra Tyskland. Det ser ut at de vil dra til Bergen så snart formaliteter som visa og oppholdstillatelse er ordnet.

Invitasjonen kom for lenge siden...

Når søstrene etter hvert kommer, er det et resultat av en lang prosess. For vel 10 år siden sendte biskop Gerhard Schwenzer av Oslo en henvendelse til Calcutta. I mellomtiden har "Missionaries of Charity" etablert seg i alle nordiske land - unntatt Norge. I januar i år fikk så biskopen svar på sin henvendelse og foreslo for søstrene at de skulle se på mulighetene for å slå seg ned i Bergen. I midten av januar kom to søstre fra kommuniteten i Essen til Oslo og Bergen for å orientere seg. Ved den anledning fikk de en muntlig og siden skriftlig innbydelse fra St. Paul menighet om å etablere en kommunitet i byen. "Siden de overlot det til vår Herre, regnet vi med at det skulle gå i orden og har oppfordret menigheten og andre "nysjerrige" til å snakke med vår Herre. De og vi er bønnhørt," sier en fornøyd sogneprest i St. Paul, p. Michel Beckers.

Nå arbeides det med å løse alt det praktiske i forbindelse med grunnleggelsen; "Vi har en liten komité bestående av sr. Mary Doyle fra Franciskus Xaverssøtrene, Eli Werner og meg selv som arbeider med de andre spørsmålene. Søstrene er interessert å få sakene i orden "soon". De vil arbeide blant dem som trenger dem; vi har foreslått asylsøkere, eldre/syke, narkomane, alkoholikere, uteliggere - kort sagt de samme mennesker de pleier å arbeide med," konkluderer p. Beckers.

Grunnleggelsen i Bergen blir den foreløpig siste i en rekke ordensgrunnleggelser i Norge. I løpet av de siste drøyt 10 årene er det allerede etablert seks nye ordenssamfunn her til lands: Karmelittsøstrene (1990), Søstrene av Det hellige Kors (1991), Klarissene (1995), Birgittasøstrene (1998), Cistercienserinnene (1999) og "Missionary Servants of the Holy Trinity" (1999).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. mai 2002

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45