Komponisten og liturgen André Gouzes op besøker Norge

Holder seminar i Oslo 21.-22. juni

Den fanske komponisten og dominikanerpresten André Gouzes har gjennom de siste tredve år vært en av de mest produktive og betydelige komponister av liturgisk musikk i Frankrike. Han har spilt en stor rolle i fornyelsen av det musikalske uttrykket i liturgien. Like etter II Vatikankonsil 1963-65, da behovet for en liturgi på folkespråket meldte seg, startet han det store arbeidet med å komponere musikk til messer og tidebønner. I 1975 startet han gjenoppbyggingen av et cistercienserkloster fra middelalderen, Sylvanès , som i dag er et av Frankrikes viktigste liturgiske sentre med mer enn 100.000 besøkende hvert år.

Hans musikk har oppnådd en meget stor popularitet såvel i hjemlandet som i utlandet. Noen av hans verk er også utgitt i Norge. Han er representert i Norsk Kantoribok, "Lov Herren" (Katolsk salmebok) og en av hans messer er utgitt på Cantando forlag. I Den katolske kirke i Norge har særlig sr. Ragnhild Marie Bjelland op vært en viktig formidler av André Gouzes' musikk.

Den 21.-22. juni arrangerer Liturgisk senter korseminar med p. Gouzes i Trefoldighetskirken i Oslo under tittelen "Når liturgi blir levende".

Seminaret koster kroner 400 og påmelding skjer ved å kontakte Liturgisk senter, helst innen 15. juni.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. mai 2002

av Webmaster publisert 23.04.2010, sist endret 23.04.2010 - 14:28