Den hellige Stol oppretter diplomatiske forbindelser med Øst-Timor

Vatikanet - KI (KAP) - Den hellige Stol har opprettet offisielle diplomatiske forbindelser med verdens yngste stat, Øst-Timor, som ble selvstendig den 19. mai. Forbindelsene opprettes med øyeblikkelig virkning, men det er foreløpig ikke utnevnt noen ambassadør (nuntius). Dermed har Vatikanet nå diplomatiske forbindelser med 173 land. Øst-Timors befolkning er overveiende katolsk, og biskopen av Dili, Carlos Felipe Ximenes Belo, mottok i 1996 Nobels fredspris for sin innsats for menneskerettighetene.

Øst-Timor (offisielt navn på den nye statens språk, portugisisk: Timor Leste) var inntil 1975 en portugisisk koloni («oversjøisk provins»). Deretter ble den østlige delen av øya Timor okkupert av indonesiske soldater og annektert. Den årelange blodige borgerkrigen mot de indonesiske okkupantene førte til slutt til at FN grep inn, og landet har i 32 måneder stått under FNs forvaltning.

Av de 840.000 innbyggerne i den nye staten er 750.000 katolikker (89%). Biskopene av de to bispedømmene Dili og Baucau er offisielt bare apostoliske administratorer. Til sammen finnes det på Øst-Timor 31 sogn som betjenes av 43 prester. Dessuten har landet 130 ordensbrødre, for det meste salesianere av Don Bosco, og 220 ordenssøstre. Også vestdelen av øya, som fortsatt tilhører Indonesia, er overveiende katolsk.

Kathpress 20. mai 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. mai 2002