Erkebiskop Weakland av Milwaukee går av

Washington - KI (KAP) - Den 75-årige erkebiskop Rembert Weakland fikk fredag innvilget sin avskjedssøknad av pave Johannes Paul II. Weakland oppnådde aldersgrensen den 2. april og søkte da om avskjed i samsvar med kirkerettens bestemmelse. Etter at det tidligere i uken ble rettet beskyldninger mot ham om seksuelt misbruk, ba Weakland Vatikanet om å la ham gå av omgående. Paven innvilget øyeblikkelig hans avskjed «av aldersgrunner», men har ennå ikke utnevnt noen etterfølger. Weakland ble utnevnt til erkebiskop av Milwaukee i 1977 av pave Paul VI (1963-78).

Den 53-årige Paul Marcoux sa til fjernsynskanalen ABC at erkebiskop Weakland for over 20 år siden misbrukte ham seksuelt. Som bevis la han frem et håndskrevet brev fra Weakland, hvor et seksuelt forhold ble bekreftet. I 1998 betalte erkebispedømmet Milwaukee Paul Marcoux $ 450.000 (3,6 millioner kroner) for ikke å avsløre forholdet.

Erkebiskopen sier i en uttalelse at han aldri har misbrukt noen og at det er mer enn 20 år siden han så Paul Marcoux sist. Han sier videre at han ikke vil kommentere saken ytterligere, siden han ikke vil bryte avtalen om fortrolighet som ble inngått i 1998. Når det gjelder summen som ble betalt til Marcoux, sier Weakland at han i de siste 25 år har gitt samtlige honorarer for foredrag og bøker til bispedømmets kasse, og at det samlede beløpet for disse langt overstiger $ 450.000. Han trekker seg nå fordi han ikke vil være «et hinder» i dagens klima, hvor Kirken nå må kjempe for å vinne sin troverdighet tilbake.

Av det offentliggjorte brevet fra erkebiskopen til Paul Marcoux går det frem at det eksisterte et kortvarig forhold mellom dem. Marcoux var da tidlig i 30-årene, og det er tydelig at han prøvde å utnytte forholdet både økonomisk og på andre måter. Erkebiskopen valgte å avbryte affæren etter kort tid av lojalitet til Kirken. Marcoux truet tydeligvis med å avsløre forholdet i 1998, og erkebiskopen valgte da å kjøpe hans taushet. Denne avtalen har Marcoux nå brutt ved å selge det omtalte brevet.

Benediktineren Weakland var en av de få gjenværende «liberale» biskopene i USA, og han har derfor lenge vært skyteskive for de konservative i den polariserte amerikanske Kirken. Hans mest omstridte prosjekt de siste årene har vært ombyggingen av sin katedral, et prosjekt som er en «fundamentalistisk» synliggjøring av 1960- og 1970-tallets liturgiske luner. Raseringen av det gamle interiøret førte til sterke protester, naturligvis fra tradisjonalister, men også langt inn i de moderates rekker, og Vatikanet forsøkte forgjeves å stanse de mest ytterliggående endringene. Liturgieksperten Weakland sto imidlertid knallhardt på sin rett som lokalbiskop til å gjennomføre byggearbeidene uten innblanding fra Roma.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 24. mai 2002, diverse nyhetsmeldinger KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. mai 2002

av Webmaster publisert 27.05.2002, sist endret 27.05.2002 - 16:30