Uenighet om antallet avhoppede prester

Roma - KI (KAP) - Rundt 8.000 italienske klerikere skal ifølge «Organisasjonen for gifte prester» ha sluttet i sine embeter de siste 25 årene. Dette skriver Milano-avisen Il Giornale torsdag. Tallet inkluderer også de geistlige som ikke offisielt har søkt om laisering (det vil si å bli legmenn igjen). Ifølge Kirkens statistiske årbok er det imidlertid i årene 1975 til 2001 til sammen 1.516 italienske sekularprester som har forlatt sine embeter.

I Tyskland var tallet i samme tidsrom 942. I begge landene har antallet gått kraftig tilbake i disse årene, for Italia fra årlig rundt 120 til i dag 40, i Tyskland fra mer enn 60 til rundt 20. I år 2000 fantes det i Tyskland 14.687 og i Italia 36.117 sekularprester.

Kathpress 4. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. juli 2002

av Webmaster publisert 08.07.2002, sist endret 08.07.2002 - 21:32