Sydneys erkebiskop George Pell frikjent for anklagen om seksuelt overgrep

En kirkelig undersøkelseskommisjon ledet av den pensjonerte dommeren Alec Southwell offentliggjorde den 14. oktober 2002 at Sydneys erkebiskop, George Pell, frikjennes for anklagen om seksuelt overgrep. Undersøkelseskommisjonen kunne ikke finne det tilstrekkelig bevist at det påståtte overgrepet hadde funnet sted. Anklagen gikk ut på at Pell i 1961, som nitten år gammel prestestudent, skulle ha forgrepet seg på et den gang 11 år gammelt barn. Erkebiskopen har siden anklagen ble rettet mot ham vært fratrådt sin stilling.

"Jeg takker Gud for at denne prøvelsenes tid endelig er over, ved at undersøkelseskommisjonen nå har frikjent meg for anklagene", erklærte erkebiskopen under en pressekonferanse som nylig fant sted. Videre kunne Pell fortelle at han gleder seg til igjen å kunne virke som erkebiskop. Tidligere har erkebiskopen karakterisert anklagen mot ham som "løgnaktig og ondskapsfull". George Pell viste også til at han alltid har arbeidet aktivt for å oppklare alle beskyldninger om overgrep i hans erkebispedømme.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
14. oktober 2002

av Webmaster publisert 14.10.2002, sist endret 14.10.2002 - 16:42