Delegasjon fra Norges kristne råd til Det Hellige Land

I tiden 29. november til 3. desember besøker en bredt sammensatt, økumenisk kirkelederdelegasjon Jerusalem og Betlehem. Norges kristne råd (NKR) har tatt initiativ til reisen. Sr. Else-Britt Nilsen OP vil representere Den katolske kirke.

Delegasjonen ledes av NKRs styreleder, generalsekretær Billy Taranger fra Baptistsamfunnet og har ellers med representanter for Den ortodokse kirke, Den norske kirke, Frikirken, Metodistkirken, Kirkens Nødhjelp, Den Norske Israelsmisjon, Norges KFUK-KFUM og Frikirkerådet.

-Hensikten med besøket er å uttrykke solidaritet med kristne søstre og brødre i en meget vanskelig situasjon, sier NKRs generalsekretær Ørnulf Steen. -I tillegg til møter med ulike kirkesamfunn og deres ledere, kommer vi også til å ha kontakt med noen politiske ledere. Vi ønsker dessuten å knytte an til kontakten som ble etablert i forbindelse med feiringen av Jubileum 2000. En hel dag er derfor avsatt til besøk til Betlehem.

-Ettersom delegasjonen er så vidt bredt sammensatt, vil ulike syn på konflikten i Midt-Østen være representert. Vi har nettopp ønsket å la mennesker med ulike oppfatninger reise sammen til området. På den måten regner Norges kristne råd også med at dette kan bidra positivt i de samtalene som man har tatt initiativ til mellom norske kirkesamfunn om teologi og politikk i Midt-Østen.

Delegasjonen består av følgende personer:

Pressemelding Norges Kristne Råd / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. november 2002

av Webmaster publisert 26.11.2002, sist endret 26.11.2002 - 14:35