Arv til fondet for bygging av ny St. Olav kirke

Nina Valsø. Bildet er tatt i anledning Ibsenprisen 2001. Foto: privat

St. Olav menighet i Trondheim har mottatt kroner 830.000 i arv etter Nina Valsø, som døde 14. april i fjor. Pengene er overført kontoen for bygging av ny St. Olav kirke.

Nina Valsø (født 1962), som kom fra Nordmøre, ble opptatt i Den katolske kirke på Katarinahjemmet i Oslo i 1992 og tilhørte St. Olav menighet i Trondheim. Hun var en anerkjent dramatiker, hedret med flere utmerkelser. Sin største suksess hadde hun i år 2000 med stykket Ubuden gjestTrøndelag Teater, et stykke som skaffet henne strålende kritikker, Ibsenprisen og Dramatikerforbundets Gledesglasset-pris. Stykket handler om en prostituert narkoman som gjør innbrudd i en katolsk kirke og om det møte som oppstår mellom henne og den virkelighetsfjerne lokale presten og hans husholderske. Det er også oversatt til engelsk.

St. Olav kirke kan feire sitt 30-årsjubileum 9. september i år. Selv om den med andre ord er relativt ny, planlegges den altså erstattet. Dette skyldes ikke bare at menigheten i Trondheim, i likhet med de fleste andre katolske menighetene her til lands, har opplevd kraftig vekst i medlemstallet de siste tiårene, men også store bygningsmessige svakheter i kirkekonstruksjonen. Menigheten besluttet derfor allerede i 1994 å søke om rivetillatelse, en søknad som ble innvilget samme år. I 1996 satte menigheten så i gang innsamling til bygging av ny St. Olav kirke. For tiden arbeider trondheimsfirmaet Hartman AS med utarbeidelsen av mulighetsstudier for den nye kirken. Per 31.12 i fjor sto det 680.000,- på kontoen for byggefondet. I tillegg kommer verdien av en del aksjer som på samme tid lå på drøyt 300.000,-.

Gaver til byggefondet kan settes inn på konto 4200.36.09736.

Søndagsbladet i St. Olav menighet i Trondheim/St. Olav menighets årsmelding 2002/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. juli 2003

av Webmaster publisert 22.07.2003, sist endret 22.07.2003 - 13:18