Katolsk høymesse i Akershus slottskirke 24. august

Feltprestkorpset viderefører samarbeidet fra tidligere år med St. Olav katolske domkirkes menighet og feirer katolsk høymesse i Akershus slottskirke søndag den 24. august kl. 11.00.

Celebrant vil være sogneprest i St. Olav katolske domkirke f. Claes Tande. I tillegg deltar lektor, ministranter og kirkeverter fra domkirken. Fra Feltprestkorpset deltar pensjonert oberstløytnant Kjell Ivar Maudal. Slottsorganist Haakon Omejer Sørlie spiller, og deler av kirkekoret i St. Olav katolske domkirke deltar.

Alle er hjertelig velkomne til katolsk høymesse i Akershus slottskirke.

Melding fra organisatorene/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. august 2003

av Webmaster publisert 16.08.2003, sist endret 16.08.2003 - 19:21