Nedgang i gaveinntekter til Caritas Norge

Etter flere år med god økning, gikk gaveinntektene til Caritas Norge ned i 2003. Givere bidro med drøyt 2,5 millioner kroner til utviklings- og nødhjelpsprosjekter - en nedgang fra 2002 på 14%. Ca. 1,5 millioner kroner ble gitt av enkeltpersoner, og katolske menigheter bidro med 400.000. Andre katolske organisasjoner og institusjoner bidro med drøyt 300.000 kroner, mens knapt 300.000 kroner kom fra andre kilder.

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Den ble stiftet 11. november 1964 under navnet Caritas Oslo, og var en reorganisering av Katolsk Flyktninghjelp. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale nettverket av Caritas-organisasjoner i Caritas Internationalis, som omfatter 156 nasjonale Caritas-organisasjoner. Gjennom Caritas Internationalis driver Caritas Norge driver et utstrakt samarbeid med Caritas i en rekke land.

Caritas Norge er underlagt landets katolske menigheter. Hovedoppgavene er å støtte utviklings-, menneskerettighets- og nødhjelpsprogrammer i fattige land, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevissten om årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Interesserte kan lese mer om Caritas Norge og deres prosjekter på organisasjonenes nye nettsted, www.caritas.no. Der finnes også informasjon om hvordan man kan støtte deres arbeid.

Caritas Info nr. 1 - februar 2004 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. mars 2004

av Webmaster publisert 04.03.2004, sist endret 04.03.2004 - 18:19