Caritas Norge

(opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp)

Caritas Norge har et eget nettsted, se http://www.caritas.no/

E-post caritas(at)caritas(dot)no
Besøksadresse null Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmanns gate)
Postadresse null Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo
Telefon 23 33 43 60 Telefax 23 33 43 61 Gavekonto 8200.01.93433

Styre:
Terje Osmundsen (leder, fra 27. april 2013)
Andreas Falkenberg (fra 24. mai 2009-2013, gjenvalgt 27. april 2013)
P. Sigurd Markussen (fra 14. mai 2006, gjenvalgt frem til 2015, permisjon fra vervet 1. august 2012 til 31. juli 2014)
Else Leona McClimans (fra 27. april 2013)
Marcus Danbolt (fra 31. mai 2015)
Generalsekretær:
Martha Rubiano Skretteberg (fra 1. august 2011)
Ansatte:
Se ekstern oversikt.
 

Caritas' informasjonssenter for arbeidsinnvandrere

Caritas informasjonssenter for arbeidsinnvandrere holder til i Storgata 38, 1. etasje, inngang Hausmannsgate.

E-post infosenter@caritas.no

Åpningstider:
Tirsdager, onsdager og torsdager: 10.00–16.00

Caritasnyheter


Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Den ble stiftet 11. november 1964 under navnet Caritas Oslo, og var en reorganisering av Katolsk Flyktninghjelp. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale nettverket av Caritas-organisasjoner i Caritas Internationalis, som omfatter 156 nasjonale Caritas-organisasjoner. Gjennom Caritas Internationalis driver Caritas Norge driver et utstrakt samarbeid med Caritas i en rekke land.

Caritas Norge er underlagt landets katolske menigheter. Hovedoppgavene er å støtte utviklings-, menneskerettighets- og nødhjelpsprogrammer i fattige land, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevissten om årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Innsamlingskontrollen Caritas Norge er tilsluttet Innsamlingskontrollen (IK). IK er de humanitære organisasjonenes egen kontrollordning, som forebygger uforsvarlig og uetisk innsamlingsvirksomhet. IK er opprettet for å gi giverne trygghet for at organisasjonen de gir til arbeider seriøst, og at pengene går til oppgitte formål. IK betyr trygghet for ditt bidrag. Derfor er Caritas Norge medlem i Innsamlingskontrollen.

av Webmaster publisert 24.03.2010, sist endret 11.12.2015 - 15:31