Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Caritas Norge

(opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp)

Caritas Norge har et eget nettsted, se http://www.caritas.no/

E-post caritas(at)caritas(dot)no
Besøksadresse null Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmanns gate)
Postadresse null Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo
Telefon 23 33 43 60 Telefax 23 33 43 61 Gavekonto 8200.01.93433

Styre:
Terje Osmundsen (leder, fra 27. april 2013)
Andreas Falkenberg (fra 24. mai 2009-2013, gjenvalgt 27. april 2013)
P. Sigurd Markussen (fra 14. mai 2006, gjenvalgt frem til 2015, permisjon fra vervet 1. august 2012 til 31. juli 2014)
Else Leona McClimans (fra 27. april 2013)
Kirsti Øyen (fra 14. mai 2006, gjenvalgt frem til 2015)
Generalsekretær:
Martha Rubiano Skretteberg (fra 1. august 2011)
Ansatte:
Dag Albert Bårnes (fra 1. desember 1988)
Siri Blaser (fra 26. januar 2012)
Knut Andreas Lid (fra februar 2012)
Aina Østreng (fra 2. april 2012)
Alexander Golding (fra 12. august 2013)
Morten Espelid (fra 29. april 2014)
Trine Lejon (fra 5. mai 2014)
Jan-Egil Mosand (fra august 2014)
Ingrid Finess Evensmo (fra august 2014)
Jeanette Olsen (fra august 2014)
Sigrid Westeng Odden (fra sommeren 2014)
Quyen-Di Phan
Aron Halfen (fra 8. desember 2014)
 

Caritas' informasjonssenter for arbeidsinnvandrere

Caritas informasjonssenter for arbeidsinnvandrere holder til i Storgata 38, 1. etasje, inngang Hausmannsgate.

E-post infosenter@caritas.no

Åpningstider:
Tirsdager, onsdager og torsdager: 10.00–16.00

Caritasnyheter


Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Den ble stiftet 11. november 1964 under navnet Caritas Oslo, og var en reorganisering av Katolsk Flyktninghjelp. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale nettverket av Caritas-organisasjoner i Caritas Internationalis, som omfatter 156 nasjonale Caritas-organisasjoner. Gjennom Caritas Internationalis driver Caritas Norge driver et utstrakt samarbeid med Caritas i en rekke land.

Caritas Norge er underlagt landets katolske menigheter. Hovedoppgavene er å støtte utviklings-, menneskerettighets- og nødhjelpsprogrammer i fattige land, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevissten om årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Innsamlingskontrollen Caritas Norge er tilsluttet Innsamlingskontrollen (IK). IK er de humanitære organisasjonenes egen kontrollordning, som forebygger uforsvarlig og uetisk innsamlingsvirksomhet. IK er opprettet for å gi giverne trygghet for at organisasjonen de gir til arbeider seriøst, og at pengene går til oppgitte formål. IK betyr trygghet for ditt bidrag. Derfor er Caritas Norge medlem i Innsamlingskontrollen.