Katolske kirkefolk fikk tillatelse til å valfarte til Irland

Pilegrimer på Irlands hellige fjell, Croagh Patrick
 Les også:

Dublin - (KI/Irish Independent) - Rundt et hundretall kinesiske prester, ordenssøstre og presteseminarister er i disse dager på studie- og pilegrimsreise i Irland for å lære om tidlig irsk katolisismes røtter. Irske misjonærer spilte en vesentlig rolle i tidlig middelalder ved sitt misjonsarbeid i hele Vest- og Mellom-Europa.

Kineserne skal blant annet besøke valfartsstedet Knock og Ballintubber Abbey i County Mayo. De skal også bestige Irlands hellige fjell Croagh Patrick.

De kinesiske myndigheter har helt siden 1940-tallet villet avkapsle kinesiske katolikker fra kontakt med Vatikanet og fra internasjonal katolisisme generelt. I de senere år har avvikene fra denne politikken blitt stadig hyppigere, selv om alt for åpne lojalitetsuttrykk overfor Paven fremdeles kan utløse fengsling og forfølgelse i mange deler av landet.

Source:

KI/Irish Independent
4. august 2004