Fredrik Hansen ny formann i PSP

Fredrik Hansen er ny formann for PSP

Under PSPs møte på Magleås utenfor København fra 11.-15. august ble prestekandidat for Oslo katolske bispedømme, Fredrik Hansen, valgt til formann for en periode på to år (frem til møtet i 2006).

PSP er den nordiske foreningen for prestestudenter og ordenskandidater. Foreningen holder møter hvert år og støttes økonomisk av Ansgarwerk. PSP står for "Pro Scandiae Populis".

PSPs neste møte blir lagt til Osnabrück i Tyskland og vil avholdes i forkant av Verdensungdomsdagen i Köln.

Fredrik Hansen overtok vervet etter Ragnar Leer Salvesen, også han prestekandidat for Oslo katolske bispedømme.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. august 2004

av Webmaster publisert 31.08.2004, sist endret 31.08.2004 - 13:54