40-års jubileum for Det 2. Vatikankonsils dekret om økumenikken

Søndag 21. november er det 40 år siden Unitatis redintegratio, et av Det 2. Vatikankonsils viktigste dekret, ble proklamert av pave Paul VI.

Dekretet, som innledes med ordene "Et av de viktigste mål Det annet Vatikankonsil har satt seg er å gjenopprette enheten mellom alle kristne. Kristus har nemlig grunnlagt sin Kirke som den ene og eneste," endret Den katolske kirkes holdning til de andre kristne kirker og trossamfunn, og innebar at den ble en av de viktigste aktører innen økumenikken.

"I dag står økumenikken foran helt andre utfordringer enn i 1964," sa lederen for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kardinal Walter Kasper, i forbindelse med åpningen av en konferanse i Roma som markerte jubileet sist helg.

"På den ene siden har vi den postmoderne pluralismens relativisme, på den andre siden en aggressiv fundamentalisme i både nye og gamle sekter som det er umulig å etablere en tydelig og respektfull dialog med. I flere kirkelige fellesskap har vi fått en slags læremessig og, fremfor alt, etisk liberalisme. Spørsmålet om hvilken vei økumenikken kommer til å ta i fremtiden gjenstår," sa kardinal Kasper. "Enhetlige svar er umulig å gi ettersom situasjonen ser så ulik ut i ulike deler av verden."

Jubileumskonferansen ble avholdt fra 12.-14. november i Rocca di Papa utenfor Roma og hadde ca. 260 deltagere fra Den katolske kirke og en rekke andre kirkesamfunn.

"Å gjenopprette enheten blant de kristne er ikke et spørsmål som kommer i andre rekke, men som har den høyeste prioritet for hele Kirken, noe det har hatt under hele Johannes Paul IIs tid som pave," sa Walter Kasper før konferansen.

Som avgjørende hendelser på veien mot enheten nevnte Kasper Paul VIs historiske møte med patriark Atheneagoras i 1965 da den gjensidige ekskommunikasjonen fra 1054 ble opphevet, den katolsk-lutherske Felleserklæringen om rettferdiggjøreseslæren fra 1999, og Vatikanets tilbakelevering av ikonet Guds Moder av Kazan til Den russisk-ortodokse kirke i sommer.

Under konferansens avsluttende vesper i Peterskirken på lørdag appellerte pave Johannes Paul II til kristne om å unngå all "resignasjon" i møte med vanskelighetene på veien til fullt fellesskap.

"Økumenisk enhet er ikke en sekundær egenskap ved fellesskapet av disipler, og økumenisk aktivitet er ikke bare et tillegg som blir føyd til Kirkens tradisjonelle virksomhet," understreket paven.

Fremme av kristen enhet "svarer til Vår Herre Jesu Kristi vilje, han som ønsket bare én Kirke og ba til Faderen aftenen før sin død, om at de alle må være ett," sa han.

"Gud skje lov, mange vanskeligheter og misforståelse har blitt overvunnet, men mange snublestener finnes fortsatt på den lange veien," sa paven i sin preken.

"Iblant er det ikke bare misforståelser og fordommer som består, men også beklagelige symptomer på treghet og mangel på hjertets åpenhet, og særlig forskjeller i trosspørsmål, som fremfor alt dreier seg om temaet Kirken, dens vesen, dens embeter," uttalte han.

"Dessverre ser vi også nye problemer, særlig på det etiske feltet, hvor nye splittelser oppstår og hindrer et felles vitnesbyrd," påpekte han.

"Alt dette må ikke lede til resignasjon; i stedet må det være grunn til oppmuntring for å fortsette og å være vedholdende i bønn og i forpliktelse for enhet," understreket paven.

"Heller enn å klage på hva som fortsatt ikke er mulig, må vi takke og fryde oss over hva som allerede eksisterer og er mulig," foreslo pave Johannes Paul II i sin preken ved avslutningen av konferansen som markerte 40-årsjubileet for Unitatis redintegratio.

Zenit/SVE - Katolska Kyrkan i Sverige/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. november 2004)

av Webmaster publisert 19.11.2004, sist endret 19.11.2004 - 16:11