1 million kroner til flomofre på Filippinene

Caritas Norge har fått innvilget 1 million kroner fra Utenriksdepartementet til nødhjelpsarbeid blant flomofre på Filippinene. På under tre uker er Filippinene blitt rammet av en rekke orkaner som igjen har ført til flom og store ødeleggelser. Caritas-nettverket har i hele denne perioden vært aktivt engasjert i arbeidet med å hjelpe ofrene for uværet. Støtten fra Utenriksdepartementet vil gå til mat, medisiner, klær og midlertidig tak over hodet til nærmere 3.000 familier i Luzon, Mindoro og Visayas. Dette er mennesker som på grunn av uværet ikke har nådd fram til evakueringssentrene og dermed har stått utenfor den organiserte nødhjelpen så langt. De har mistet alt og har stort behov for hjelp.

Du kan også støtte dette arbeidet ved å betale inn ditt bidrag på Caritas' kontonummer 8200.01.93433, og merke innbetalingen "Flomofre, Filippinene".

Caritas Norge (10. desember 2004)