Adventsaksjonen 2005 er i gang

"Stans moderne slavehandel!" er slagordet bak årets Adventsaksjon som arrangeres av Norges Unge Katolikker i samarbeid med Caritas Norge.

Årets aksjon retter søkelyset mot de siste års økende utvikling av traffickingsaker hvor barn og unge i østeuropa lures til tvangsarbeid eller tvangsprostitusjon. Disse lokkes med løfter om et nytt og bedre liv i nord- og vesteuropa men ender som oftest opp som moderne slaver.

Adventsaksjonen er en solidaritetsaksjon som foregår i samarbeid med Caritas. Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Den katolske kirke bygger sitt sosiale arbeid på sosiallæren. Et hovedbudskap i sosiallæren er menneskets ukrenkelige verdighet. Vi må være morgendagens vaktmenn, og gripe inn hvis vi ser at våre brødre og søstre blir hensynløst utnyttet!

Støtten går til:

  • Forebyggende arbeid for å hindre rekruttering
  • Bevisstgjøring og informasjon til f.eks. skoler og lokale myndigheter.
  • Bevisstgjøring og holdningsarbeid for å hindre stigmatisering (mobbing).
  • Opplæring og organisering på grasrotnivå for å styrke kapasiteten ved lokale trosbaserte organisasjoners arbeid med trafficking. Organisering på lokalt nivå skaper utvikling og håp.

Les mer om årets aksjon på NUKs hjemmesider.

Du kan også gi ditt bidrag til Adventsaksjonen ved å sette inn penger på konto: 3000.16.91410

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2005)

av Webmaster publisert 30.11.2005, sist endret 30.11.2005 - 15:29