Kardinal Cañizares analyserer den spanske regjeringen to år etter

Kardinal Cañizares Llovera

Erkebiskop av Toledo, kardinal Antonio Cañizares Llovera, har gitt en analyse av den spanske regjeringens to første år der han uttrykker sin uenighet med dens politikk på områder som relaterer seg til familien, ekteskapet og utdanning. Likeså den lovgivning den sosialistiske regjeringen har vært en eksponent for når det gjelder å fremme sekularisme i samfunnet. Han mener at dette representerer et radikalt anslag mot enkeltindividet.

Kardinalen presiserte at hans uttalelse ikke er ment som noe forsøk på å opphøye seg selv til en politisk dommer, men at poenget med den er å vurdere regjeringens politikk opp mot menneskerettigheter og etiske prinsipper. Han sier at denne lovgivningen representerer et angrep på «ekteskapets sannhet» i forhold til skilsmisse, retten til liv og i forhold til assistert reproduksjon. Han har også vurdert regjeringens lovgivning i forbindelse med dens utdannelsesreform.

Kardinal Cañizares appellerte om å innstille sekulariseringen av Spania, fordi dette vil representere et «radikalt» angrep på det enkelte menneske. Han sa videre at konsekvensene vil medføre «personlige skuffelser« på alle de nevnte områdene regjeringen har endret kursen.

Samtidig oppfordret den spanske kardinalen til større fellesskap mellom Kirken og staten. Han uttalte at staten kunne beholde sitt ikke-konfesjonelle preg uten å gå i den fallgruben «som adskiller troen fra den private sfære». Han understreket at Kirken ikke prøver å intervenere i statlige anliggender, men at den søker å forsvare en rekke prinsipper for å opprettholde fellesskapets godhet i forbindelse med «menneskelig verdighet og menneskets sannhet».

Når det gjaldt regjeringens utdannelsesreform, sa kardinalen at den nedsatte stat-kirke-komite som skulle sikre forbindelsen mellom Spania og Den Hellige Stol har blitt «fullstendig ignorert».

CNA - Catholic News Agency (25. april 2006)

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 25.04.2006 - 09:48