Første saligkåringer på 340 år i Milano

Søndag 30. april kunne man oppleve saligkåringene av don Luigi Monza (1898-1954) og monsignor Luigi Biraghi (1801-1879). Det er første gang siden 1662 at katedralen i Milano er vert for en slik seremoni, denne gang presidert ved kardinal Dionigi Tettamanzi. I anledningen var pavens legat, kardinal Josè Saraiva Martins til stede for å lese opp saligkåringteksten i forbindelse med høytideligheten: "Med den apostoliske myndighet bekjenner man Guds tjenester med ydmykhet å oppnevne de salige: Biraghi vil heretter bli feiret den 28. mai og don Monza den 28. september."

Monza stiftet "de små apostler", et fellesskap som ønsket å spre kjærligheten blant menneskene slik de tidlig kristne praktiserte sin tro og misjoner. Senere har foreningen arbeidet for å hjelpe barn i nød mange steder i verden.

Monsignore Biraghi var bibliotekarutdannet. Han var med å stifte ordenen Søstrene av Santa Marcellina. I tillegg etablerte han en utdannelsesinstitusjon innen kultur og moralske spørsmål rettet mot ungdom.

Kardinal Tettamanzi sa at vi trenger de salige og alle helgener. De går foran med et godt eksempel og kan lære menneskene å avvise det onde i oss. Det viktigste er likevel streben etter den gode drivkraften som de salige har vist å opprettholde.

ZEN - Zenit (2. mai 2006)

av Webmaster publisert 02.05.2006, sist endret 02.05.2006 - 00:19