Paven takker Sveitsergarden for 500 års tjeneste

 Se også:

Benedikt XVI takket Sveitsergarden for 500 års tjeneste og ba dem fortsette oppgaven med "mot og troskap".

Paven sa dette ved en messe til minne om de første 150 gardistenes ankomst til Roma for 500 år siden, på pave Julius IIs anmodning.

Minnet om de 147 gardistene som var blitt drept mens de forsvarte pave Klemens VII ved angrepet på Roma den 6. mai 1527, ble også feiret.

I sin preken, som ble holdt på italiensk, fransk og tysk, de tre offisielle språkene i Sveits, sa Den Hellige Far at hensikten med møtet var å "ære det sveitsiske gardekorpset".

- Gardens oppgave har alltid vært den samme, sa paven, "selv i 1970, da Guds tjener Paul VI oppløste alle andre militærkorps i Vatikanet".

Benedikt XVI fortalte "med tilfredshet" at noen av gardistene, etter å ha fullført tjenesten, har gått inn i prestetjeneste eller ordensliv.

"For alle betyr det å være sveitsergardist å feste seg uten reservasjoner til Kristus og hans Kirke, og være rede til å gi sitt liv", sa paven. "Tjenesten i seg selv kan ta slutt, men inni seg er en sveitsergardist alltid en sveitsergardist".

Benedikt XVI takket garden på vegne av alle paver "som korpset gjennom århundrenes løp har tjent i troskap".

Mot og troskap

"Og, når vi ser mot fremtiden, ønsker jeg at dere må gå fremover 'acriter et fideliter', med mot og troskap", sa Den Hellige Far.

Messen var høydepunktet i en rekke av begivenheter til minne om gardens 500 års tjeneste.

80 tidligere sveitsergardister kom til Roma etter å ha gjennomført en måned lang reprise på den lange marsjen fra Sveits, som den første sveitsergarden fullførte.

Under messen satt sveitsergardister som representerte mange forskjellige generasjoner, og som normalt står urørlige under begivenheter i Vatikanet, i de forreste benkeradene i Peterskirken. Gardister leste de liturgiske lesningene.

Tilstede var også Moritz Leuenberger, den sveitsiske forbundspresidenten. Han ble senere mottatt i audiens av pave Benedikt XVI.

Lørdag ettermiddag avla 33 nye rekrutter sveitsergardens ed. Seremonien fant sted på Petersplassen, i stedet for i en indre borggård, for å gi plass til folkemengden.

Eden, som hver av sveitsergardistene avla på sitt eget språk, lyder:

"Jeg sverger at jeg vil tjene den øverste pontiff Benedikt XVI og hans lovlig valgte etterfølgere med troskap, lojalitet og ære og vil vie meg til dem med all min styrke og om nødvendig ofre mitt liv for å forsvare dem".

Zenit, 7. mai 2006 (11. mai 2006)

av Webmaster publisert 11.05.2006, sist endret 11.05.2006 - 10:43