Russisk synode roser katolsk-ortodoks samarbeid

 Se også:

Den Hellige Synoden for den Russisk-Ortodokse Kirke har uttrykt sterk støtte til samarbeidet med den Romersk-Katolske Kirke, særlig arbeidet med å besvare moralspørsmål fra media og offentligheten ble rost.

Synoden, som ble avholdt i Moskva, applauderte arbeidet som metropolitt Kirill, leder for patriarkatet i Moskva sin avdeling for eksterne kirkelige relasjoner, har ledet. Synoden hadde notert seg at metropolitten hadde samtaler med Benedikt XVI og andre katolske kirkeledere rundt temaer som bioetikk, menneskeverdighet, viktigheten av å beskytte familien og religion i det offentlige forum.

Særlig var det seminaret i Wien i mai som fikk oppmerksomhet fra Synoden. Seminaret var delvis organisert av den Katolske Kirke og delvis av den Russisk-Ortodokse. Tema var "Gjenopprettelsen av Europas kristne identitet".

CWN - Catholic World News (18. juli 2006)