Norsk oversettelse av "Summorum Pontificum"

 Se også:

Det foreligger nå en norsk oversettelse av det pavelige brevet "Summorum Pontificum", som ble offentliggjort "motu proprio" av Den hellige far Benedikt XVI den 7. juli 2007. Oversettelsen er gjort fra en uoffisiell engelsk oversettelse, gitt av Vatican Information Service. Originaldokumentet er på latin.

"Summorum Pontificum" gir nye retningslinjer som tillater bruk av det romerske missalet promulgert av pave Johannes XXIII ("den tridentinske messen"), som en ekstraordinær form av den liturgiske feiring. Samtidig slår Den hellige far fast at Paul VIs romerske missale - som ved to anledninger er revidert av pave Johannes Paul II - er og forblir den latinske rites ordinære form.

Den hellige stol offentliggjorde samme dag et følgebrev, adressert til verdens biskoper, hvor Den hellige far forklarer at hans bestemmelse er motivert av et ønske om å fremme "en indre forsoning i hjertet av Kirken."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. juli 2007)

av Webmaster publisert 10.07.2007, sist endret 10.07.2007 - 15:24