Kardinal Lorscheider død

Kardinal Aloisio Lorscheider (1924-2007)

Rio de Janeiro (CWN/KI) - Kardinal Aloisio Lorscheider OFM døde søndag den 23. desember 2007 i den sørbrasilianske byen Porto Alegre, 83 år gammel. Han hadde lenge lidd av en hjertesykdom, og han ble innlagt på sykehus i begynnelsen av desember med nye hjerteproblemer.

Aloisio Lorscheider ble født den 8. oktober 1924 i Estrela i Brasil. Hans foreldre var av tysk opprinnelse. Den 1. februar 1942 trådte han inn i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM), 17 år gammel, og avla sine høytidelige løfter i 1946. Han ble presteviet i 1948, 23 år gammel. Han ble i 1950 sendt til Roma for videre studier i dogmatikk, og i 1958 ble han kalt tilbake til Roma for å undervise ved det pavelige kollegiet Antonianum.

Han ble den 3. februar 1962 utnevnt til biskop av Santo Angelo i Brasil av den salige pave Johannes XXIII (1958-63), bare 37 år gammel, og han deltok på Andre Vatikankonsil (1962-65). Han var fra 1971 til 1978 president for den brasilianske bispekonferansen, og den 26. mars 1973 ble han utnevnt til erkebiskop av Fortaleza av pave Paul VI (1963-78). Han ble i desember 1974 valgt til president for det latinamerikanske bisperådet CELAM for perioden 1975-79, og i den egenskap ønsket han pave Johannes Paul II (1978-2005) til møtet i CELAM i Puebla i 1979.

Han ble den 24. mai 1976 kreert til kardinalprest av San Pietro in Montorio av pave Paul VI. Han ble utnevnt til president for Caritas Internationalis. Han deltok i konklavene i august og oktober 1978. I det første konklavet var Lorscheider blant pavekandidatene, og kardinal Albino Luciani sa før konklavet at det var på tide å velge en pave fra Den tredje Verden. Han tenkte da først og fremst på kardinal Lorscheider, og han avslørte etter konklavet at han hadde stemt på ham. I stedet ble kardinal Luciani selv valgt som pave Johannes Paul I.

Kardinal Lorscheider var en tidlig tilhenger av bevegelsen som kom til å bli kjent som frigjøringsteologi. I 1985, da fransiskanerpateren Leonardo Boff ble innkalt til Roma for å svare på spørsmål fra Troslærekongregasjonen under daværende kardinalprefekt Joseph Ratzinger om hans arbeider innen frigjøringsteologien, fulgte kardinal Lorscheider ham til Roma.

Den 12. juli 1995 ble kardinal Lorscheider utnevnt til erkebiskop av Aparecida i delstaten São Paulo av pave Johannes Paul II. Da han fylte 75 år i 1999, sendte han i henhold til kirkeretten paven sin avskjedssøknad. Men paven ventet helt til 28. januar 2004 før han innvilget søknaden. Han nådde aldersgrensen på 80 år den 8. oktober 2004 og mistet dermed retten til å delta i pavevalg.

Det var hans hjertesykdom som fjernet hans navn fra listen over aktuelle pavekandidater ved det andre valget i 1978. Likevel levde han enda i nesten tretti år.

Med kardinal Lorscheiders død er det nå 199 medlemmer av kardinalkollegiet, og av dem er 120 under åtti år og dermed stemmeberettiget i et konklave. Det er nå bare seks kardinaler igjen som er kreert av pave Paul VI, alle over åtti år.

CWN / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (25. desember 2007)

av Webmaster publisert 25.12.2007, sist endret 25.12.2007 - 03:08