St. Antonius kapell i Kragerø innviet

Biskop Eidsvig vigslet kapellet

 Se også:

Fredag den 25. april var en stor dag i Vår Frue menighet. Biskop Bernt Eidsvig innviet vårt nye kapell i Kragerø. Kapellet er i privat eie, men er stilt til rådighet for Kirken og vil betjenes fra sognekontoret i Porsgrunn.

Bakgrunnen for kapellet er at Olav og Tina Nguyen i Kragerø ble klar over at vi ønsket å feire messe regelmessig i byen, siden det er en god del katolikker i Kragerø og omegn. De besluttet da å innrede hele andreetasjen i sitt hus til et kapell. Kapellet er i en varm gul farve, mens benkene, som er fra Polen, er i en mørkere trefarve. Alteret er det gamle fra kapellet i Larvik. Kapellet er bygget for å huse inntil 50 mennesker.

På vigslingsdagen var kapellet overfylt, det var minst 120 personer tilstede. Fra Kragerø kommune kom ordfører Kåre Preben Hegland, mens prost Bente Heibø Modalsli og Harald Monsen representerte Den norske kirke. Fra Baptiskirken var pastor Jon Vestøl, fra Frikirken pastor Niclas Bengtson og frue. I sin preken minnet biskop Eidsvig om at et gudshus må bygges av levende stener. Kirkebygget i seg selv er ganske tomt hvis det ikke fylles av bønn fra de troende. Denne formaningen håper vi alle troende i Kragerø tar til seg, og ser til at vårt nye kapell må bli et bønnens hus.

Kapellet er tilgjengelig på dagtid når Olav og Tinas restaurant i første etasje er åpen. Kapellet har ellers en egen inngang fra Løkkebakken, hvor man kan komme inn rett fra gateplan. Vi tar sikte på å feire messe en gang i måneden (stor sett første lørdag i måneden) og efter de store høytidene i kirkeåret. Ved å gå inn på fanen Messetidermenighetens eget nettsted kan du se når det feires messe, og du kan se et kart over hvor kapellet er.

Kapellet er oppkalt etter Den hellige Antonius av Padua.

Se bilder fra innvielsen.

Vår Frue menighet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. mai 2008)

av Webmaster publisert 05.05.2008, sist endret 05.05.2008 - 12:21