Pater Damian blir snart helligkåret

Den salige p. Damian de Veuster SS.CC.

Vatikanet, 3.6.2008 (KI/Zenit/Daily Mail) - Teologkommisjonen i Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet har behandlet en uforklarlig helbredelse og slo den 29. april fast at det dreier seg om et mirakel på forbønn av den salige Damian de Veuster SS.CC. (1840-89). Tidligere har kongregasjonens medisinske kommisjon slått fast at den uforklarlige helbredelsen ikke hadde noen naturlig forklaring. Det er ventet at dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjenner helbredelsen som et mirakel på pater Damians forbønn, blir undertegnet av kongregasjonens medlemmer (kardinaler og biskoper) den 17. juni og av pave Benedikt XVI den 30. juni. Det er dermed klart for hans helligkåring, som kan skje sent i 2008 eller en gang i 2009. Han vil da få tittelen «den hellige Damian av Molokai».

Den salige Damian (fr: Damien) ble født som Josef de Veuster i 1840 i Belgia. Han var den yngste av syv barn. Hans eldste bror August trådte i 1857 inn med ordensnavnet Pamfilius (Pamphile) i «Kongregasjonen av Jesu og Marias helligste hjerter og den evige tilbedelse av det aller helligste altersakrament» (Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti Altaris - SS.CC.), som er kjent som Picpus-patre etter sitt hovedkvarter i Rue Picpus i Paris, og i Tyskland som «Arnsteiner Patres» etter sin første kommunitet i Kloster Arnstein an der Lahn. Josef bestemte seg også for å bli ordensprest i samme kongregasjon, og i 1859 trådte han inn med ordensnavnet Damian.

I 1863 skulle hans bror Pamfilius sendes til kongregasjonens misjon på Hawaii (da Sandwich-øyene), men han ble syk av tyfus like før han skulle dra. Det så ut til at prosjektet måtte avblåses, men ettersom reiseforberedelsene var så godt som klare og billetten betalt, ba Damian ordensgeneralen om å få reise i brorens sted. Det ble innvilget, og i november 1863 forlot Damian hjemlandet. Han ankom Honolulu den 19. mars 1864 og ble presteviet kort etter.

På 1860-tallet gikk det en epidemi av lepra (spedalskhet) over Hawaii etter at sykdommen var kommet til øyene femti år tidligere, trolig fra Asia. I 1865 bestemte Hawaiis konge Kamehameha V seg for å prøve å stoppe spredningen av spedalskhet med en svært håndfast metode: Alle som man mente led av denne sykdommen, som man betraktet som uhelbredelig, ble deportert til øya Molokai og isolert på halvøya Kalaupapa nord på øya. Hele den katolske misjonen var bekymret for disse spedalske som ble overlatt til seg selv der. Biskop Louis Maigret SS.CC. tok i 1873 opp disse problemene med presteskapet. Han ønsket ikke å sende noen dit «under lydighet», fordi han visste at en slik ordre innebar den sikre død. Han tenkte seg et team av misjonærer som vekslet på tjenesten, slik at ingen var der i mer enn tre uker om gangen.

Fire prester meldte seg frivillig til vekselvis å besøke Molokai. Pater Damian ble den første og dro dit den 10. mai 1873. Etter eget ønske og på oppfordring av de spedalske selv, slo han seg definitivt ned der. Leveforholdene var forferdelige, og det var så mange dødsfall at Damian kalte stedet «en levende kirkegård». Straks hans arbeid var kjent utenfor øyene (mye mot hans vilje), vant det øyeblikkelig anerkjennelse over hele verden. Skrekken for spedalskhet var så stor at alle som arbeidet blant de rammede, måtte være en med heroiske dyder.

I januar 1885 merket pater Damian de første symptomene på at han selv var smittet av lepra (spedalskhet). Men han fortsatte å bo og arbeide sammen med og hjelpe de spedalske like aktivt som før, men straks nyheten om hans sykdom ble kjent, stanset besøkene fra utlandet. I mars 1889 visste pater Damian ut fra sykdommens utvikling at han ikke hadde lenge igjen. Den 28. mars ble han hjelpeløs, og den 15. april 1889 døde han i Kalawao på Molokai, 49 år gammel, etter 16 års arbeid blant de spedalske. Han ble gravlagt på kirkegården ved siden av sin kirke, St. Philomena. Hans legeme ble i 1936 overført fra Hawaii til Leuven/Louvain i Belgia og gravlagt i Picpus-patrenes kirke der, og han fikk i 1962 en ny grav i krypten under den nye kirken. Mahatma Gandhi kalte i 1945 pater Damian en «helt av format», og den salige Mor Teresa (1910-97) gikk inn for hans saligkåring.

I 1955 ble hans saligkåringsprosess formelt åpnet i Vatikanet. Den 7. juli 1977 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Paul VI (1963-78), og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 13. juni 1993 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 4. juni 1995 i Brussel. Samme år ble en relikvie satt sammen av restene av hans høyre hånd ført tilbake til hans opprinnelige grav i Kalawao, til stor glede for Kalaupapa og resten av Hawaii.

Audrey Toguchi med et bilde av p. Damian

Det miraklet som nå vil føre til pater Damians helligkåring, skjedde med fru Audrey Toguchi fra Honolulu på Hawaii (f. 1928). Hun var alvorlig syk med uhelbredelig lungekreft (Liposarcoma pleomorphic metastasis). Hun fikk besøk av brødre og søstre fra Picpus-ordenen, som ba henne om å be om den salige p. Damians forbønn. Legene anbefalte henne sterkt å gjennomgå kjemoterapi, men hun avviste dette og sa til legene at hun heller ville be til p. Damian, som hun hadde beundret fra hun var barn. Hun ba ved hans relikvier i Kalawao og ba også sine venner og slektninger om å be for henne. Hun forteller selv at alle hennes bønner fra 1. mai 1997 til 19. januar 2004 var rettet til Gud utelukkende gjennom den salige Damian. Hun ble fullstendig helbredet uten noen form for behandling, og at hun er overbevist om at helbredelsen skjedde på hans forbønn. Hun er i dag åtti år gammel og fullstendig frisk. Saken ble dokumentert av kvinnens lege, dr Walter Chang, som ikke er katolikk, i Hawaii Medical Journal i oktober 2000.

Pater Damian er skytshelgen for spedalske. Han har også blitt adoptert av mange hiv/aidssyke som deres uoffisielle skytshelgen, ettersom de føler seg stigmatisert på grunn av sin sykdom på samme måte som spedalske var i tidligere århundrer. P. Damian er også skytshelgen for Hawaii, hvor hans statue står utenfor delstatsparlamentets bygning. En avstemming i Belgia i 2005 utropte ham til «den største belgier i hele Belgias historie». Hawaiis andre kandidat for helligkåring er den salige Marianne Cope, p. Damians etterfølger i Kalaupapa, som var den første som ble saligkåret i pave Benedikts pontifikat den 14. mai 2005.

Zenit/Daily Mail/ssccpicpus.com/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (8. juni 2008)

av Webmaster publisert 08.06.2008, sist endret 08.06.2008 - 23:28