OKB overtar Metodistkirken i Sandefjord

Metodistkirken i Sandefjord

Sandefjord er en av Norges hurtigst voksende byer, og i mange år har det vært på tale å få en kirke eller kapell i byen; ikke minst har vietnamesiske flyktninger fra 70-80 årene som er bosatt der, hatt dette som en drøm. Den nærmer seg realisering nå når Metodistkirken i Sandefjord selger sin kirke i sentrum av byen til oss.

Kirken er bygget omkring 1918 i jugendstil og har en grunnflate på 235m². Med noe endringer vil selve kirkerommet kunne gi 140-150 sitteplasser. I underetasjen er det menighetssal, og hele tomten er på 652m². Inklusive naturlig oppland for Sandefjord vil det være omkring 500 registrerte katolikker som sogner til kirken. I tillegg kommer et formodentlig betydelig antall ikke-registrerte, særlig polakker.

Katolikkene i Sandefjord har leiet kirken til messer i ett år nå. Samarbeidet med metodistene har gått meget bra, og det er glede på begge sider over at bruken kan videreføres i eierskifte. Overtakelse blir sannsynligvis i januar 2009.

Kirken kan brukes som den er, men det må foretas en ajourføring, og "menigheten" (Sandefjord er fortsatt en del av St. Olav menighet, Tønsberg) vil stå overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Sandefjord kommune har vedtatt en bevaringsplakat for bygningen, og det gir istandsetting en ekstra dimensjon og utfordring.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); ust/mt (17. oktober 2008)

av Webmaster publisert 17.10.2008, sist endret 17.10.2008 - 11:47