Vellykket kringkasting av ordinasjonsmessen

Msgr. Berislav Grgic ble den 28. mars 2009 ordinert til biskop av Tromsø. Messen ble overført direkte via Internet, og tilbudet var meget populært. Det var totalt 260 unike seere, der ca 120 stk holdt ut til siste slutt. Hvor mange seere hver videostrøm representerer er litt vanskelig å anslå, men hvis gjennomsnittet er tre, så representerer det ca 700 seere.

3 kameraer ble benyttet under gjennomføringen, 1 stasjonært (bak alteret) og 2 på galleriet.

Opptaket vil være tilgjengelig i 12 måneder.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); mt (31. mars 2009)