Mangel på religionsfrihet et hinder for den katolsk-muslimske dialog

Presidenten i Det pavelige råd for interreligiøs dialog har rapportert om betydelige fremskritt i samtalene mellom Kirken og den muslimske verden, men presiserer nå at det fremdeles gjenstår viktige hindringer i samtalene mellom partene.

I anledning en konferanse i Venezia utdypet kardinal Jean-Louis Tauran de to største gjenværende utfordringene:

"Selv de mest fordomsfrie muslimske ledere er ute av stand til å få sine trosfeller til å akseptere menneskers rett til å skifte religion i samsvar med sin samvittighet", forkarte kardinalen.

Samtidig nekter fortsatt det politiske lederskap i Saudi-Arabia å bøye av når det gjelder den frie praktisering av andre religioner i landet, noe som i praksis forhindrer de rundt to millioner katolske beboere av landet en lovlig tilgang til sakramentene.

Les mer:

Progress between Christians and Muslims but problems in Saudi Arabia, says Cardinal Tauran (AsiaNews)

CWN - Catholic World News (22. juni 2009)

av Webmaster publisert 23.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04