Kirkeutvidelsen i gang

 Se også:

Siden 2007 har St. Franciskus menighet i Arendal arbeidet målbevisst for en utvidelse av kapasiteten i kirken. Det har vært satt i gang diverse innsamlingsaksjoner. Menighetens birgittaforening har påtatt seg å skaffe penger for å betale for nye kirkebenker, St. Jude Chaplaincy (den filippinske gruppen) arbeider for å dekke kostnadene for et nytt alter. Det har vært arrangert kunstutstilling og kalendersalg. Øremerkede gaver er mottatt, og menigheten har avsatt overskudd på den ordinære driften til byggefond. Til nå har menigheten samlet inn og spart opp to millioner, av en total kostnadsramme på fem millioner. Det resterende dekkes ved lån.

Prosjektet omfatter et tilbygg til kirkerommet som vil gi sårt tiltrengte ekstraplasser. I underetasjen i tilbygget vil det bli bygget kontorlokaler. Dette frigir prestegårdens lokaler og gir fransiskanerne som bor der, bedre muligheter for kommunitetsliv. Utbyggingen legger også til rette for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede og imøtekommer behovet for en forbedret trappeinngang til kirken.

Etter at de nødvendige tillatelser var i havn, ble arbeidene på tomten satt i gang 19. juni. Entrepenører for prosjektet er Br. Reme A/S. Arbeidene foregår tett inntil St. Franciskus skole, og er lagt opp slik at eventuelle sprengninger søkes gjennomført i skolens ferie. Ferdigstillingsdato for prosjektet er utgangen av november, alle utendørsarbeider skal være ferdige innen slutten av oktober. Dermed ligger alt til rette for at menigheten i Arendal kan feire jul i utvidet kirke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. juli 2009)

av Webmaster publisert 08.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04