Katolsk-Ortodoks enhet nær?

Erkebiskop Hilarion Alfeyev. Foto: Wikimedia Commons

Den russisk-ortodokse og Den katolske kirke nyter stadig bedre relasjoner under Pave Benedikt XVI. Som et tegn på den økende tilnærmingen er den ortodokse erkebiskopen Hilarion Alfeyev denne uken på sitt første besøk til Roma.

Erkebiskop Hilarion er invitert til Roma av kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet. Erkebiskopen ble tirsdag mottatt av Den hellige far, og på programmet står møter med blant annet statssekretær Tarcisio Bertone, kardinal Walter Kasper, kardinal Leonardo Sandri, Prefekt for kongregasjonen for Østkirkene, og erkebiskop Gianfranco Ravasi, president i Det pavelige råd for kulturen.

Hilarions stilling som formann for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling var tidligere besatt av Kirill, den nåværende patriark av Moskva og hele Russland. I en uttalelse fra Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet i anledning besøket, heter det:

"På bakgrunn av mange tidligere møter og samtaler med Patriarken, vil dette besøket bekrefte vennskapsbåndet mellom den katolske og ortodokse kirke, basert på det solide grunnlag av gjensidig forståelse og respekt, med utsikten for et nærmere samarbeid, og å kunne fremme Kirkens tilstedeværelse i menneskers liv i Europa og hele verden".

I et møte med ambassadøren fra Den dominikanske republikk, uttrykte nylig erkebiskop Hilarion at forholdet mellom partene er gode, og bemerket samtidig dets fremgang under Pave Bendikt XVI, som sies å inneha dyp respekt blant ortodokse teologer og kirkeledere:

"Vi har en ærlig og ganske effektiv dialog, og dets mål er å fremme den kristne visjon ovenfor dagens verden, og tilby svar på de spørsmål som dagens virkelighet tvinger frem", sa erkebiskopen i følge Interfax News agency.

Den positive økumeniske stemningen reflekteres også i uttalelsene til metropolitterkebiskop for erkebispedømmet "Guds Mor i Moskva", Paolo Pezzi, som hevder at en gjenforening aldri har vært mer realistisk enn nå:

"Aldri før har ortodokse og katolikker vært nærmere enighet enn nå. Det kan skje snart, kanskje i løpet av måneder", sier erkebiskopen av Moskva.

I følge Pezzi er det få eller ingen formelle hindre som gjenstår, og at det er en eventuell motvilje til full kommunion som det nå gjenstår å overvinne. Spørsmålet om pavens primat er allikevel fortsatt uavklart.

Les mer:

Is Catholic-Orthodox Unity in Sight? (NCR)

CNA - Catholic News Agency; AD (15. september 2009)

av Webmaster publisert 17.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05