Nødvendig med "reform av liturgireformen"

 

Foto: (CNS/Paul Haring)

 

Uttalelsen kommer i forbindelse med en prestekonferanse i anledning det pågående presteåret, som har blitt avholdt i Roma denne uken. Konferansen arrangeres av den amerikanske og australske prestebevegelsen "Confraternity of Catholic Clergy".Den pavelige seremonimester Msgr. Guido Marini, oppfordret i en tale den 6. januar til en "reform av liturgireformen".

I sin adresse til forsamlingen, sa Marini at en fornyelse av liturgien må reflektere "Kirkens ubrutte tradisjon", og inkorporere Det annet vatikankonsils forslag i den tradisjonen.

Konsilets reformer må forstås som en fortsettelse og videreføring av tidligere århundrers tradisjoner, sa Guido Marini:

"Den eneste anvendelse som gir oss anledning til å nå liturgiens autentiske ånd, er å betrakte både den nåværende og tidligere Kirkens liturgi som en arv i konstant utvikling".

Msgr. Marini beklaget samtidig at behovet for en fornyelse er så åpenbar, gjennom det han mener er en omfattende misbruk av de liturgiske regler:

"Det er ikke vanskelig å innse hvor langt unna noen adferdsmåter er fra liturgiens autentiske ånd. Vi prester er i stor grad ansvarlige for dette".

Italienske Marini siterte også den daværende kardinal Ratzinger, før sitt valg som Benedikt XVI, hvor han presiserer at liturgien er til for hele Kirken, og ikke må forandres på av enkeltprester.

Samtidig kalte han presters manglende hensyn til liturgiske regler for "despotisk oppførsel", og presiserte at liturgien "ikke er gitt oss for at vi selv kan sette den under personlig fortolkning; i stedet er liturgien gitt oss til rådighet for alle, i går som i dag som i morgen".

Tilbedelse av sakramentet. Den pavelige seremonimester uttalte at liturgien også er til for å fremme sakramentstilbedelse. Han påpekte at Benedikt XVI har innført praksisen med knelende munnkommunion ved pavemesser, som en måte å "synliggjøre den riktige holdning ved tilbedelse foran det store mysterium som er vår Herres nærvær i eukaristien".

Marini anerkjenner ønsket om aktiv deltagelse i liturgien, men fremhevde samtidig at legfolks deltagelse "ikke er en sann deltagelse hvis den ikke leder til tilbedelse av frelsens mysterium i Jesu Kristus, som for vår skyld døde og sto opp".

Talen har vakt oppsikt på katolske nettsteder, og støtter opp under de ryktene som over tid har versert vedrørende den såkalte "reform av reformen".

Les mer:

Clergy Conference in Rome: Address of Msgr. Guido Marini, Papal Master of Ceremonies (New Liturgical Movement)

Papal liturgist endorses 'reform of the reform' of the liturgy (CNS)

av Webmaster publisert 08.01.2010, sist endret 23.11.2011 - 12:42