Biskopene takker paven for hjelp og tydelig ledelse i misbrukskrisen

Den amerikanske bispekonferansen publiserte den 30. mars en uttalelse om misbruksskandalene i Den katolske kirke.

Biskopene "skriver både å uttrykke vår dype bekymring for de som er skadet av den kriminelle og syndige handling presters seksuelle overgrep er og for å uttrykke vår dype takknemlighet for den hjelp som pave Benedikt XVI har gitt oss i våre bestrebelser på å hjelpe ofrene, håndtere gjerningsmennene og å skape trygge miljøer for barn", heter det innledningsvis. "De nylige avsløringene av flere seksuelle overgrep begått av prester skaper tristhet og sinne i Kirken og gjør at vi føler skam. Hvis det er noe sted barn skal være trygge, bør det være i sine hjem og i Kirken."

"Av erfaring vet vi hvor dypt bekymret pave Benedikt er for de som er skadet av seksuelle overgrep, og hvordan han har styrket Kirkens reaksjon på forbrytelsene og støttet vår innsats for å håndtere gjerningsmennene," fortsetter biskopene. "Med støtte fra både pave Johannes Paul II og Benedikt XVI har vi som biskoper forpliktet oss sterkt til å gjøre alt som står i vår makt for å forhindre overgrep mot barn."

"Når vi nå i Den stille uke skal følge Kristus i hans lidelse og død", konkluderer biskopene, "står vi sammen med Den hellige far Benedikt XVI i bønn for ofrene for seksuelt misbruk, for Kirken og for hele verden".

CWN - Catholic World News; it/mt (1. april 2010)

av Webmaster publisert 01.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59